SGRAFFİTO TEKNİĞİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLAYACAĞI YARARLAR ÜZERİNE KURSİYER GÖRÜŞLERİ

Nurgül Bozkurt, Nida Bayındır, Aynur Çukurcalıoğlu
2.377 869

Öz


Sgraffito, sözcük anlamı itibariyle “kazınmış” anlamına gelen bir astar kazıma tekniğidir. İğne ve sivri uçlu metal kalemlerle çok ince puntolamalarla seramik üzerine çizilen desenin kazınmasıyla oluşur. Yüzey üzerindeki mikron kalınlıktaki boyuta açık ve koyu kısımların tonlaması puntolama ile belirginleştirilerek, fırınlanması ile elde edilir. 1992 yılından itibaren Kütahya ile özdeşleşen bu sanatın eğitimde kullanımı gönüllülük esasına göre öğrencilere ulaştığı ancak bir kültür mirası ve eğitim ürünleri açısından farkındalığın oluşmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, sgraffito sanatının eğitime sağlayacağı yararları ortaya koymaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Sgrafitto kursuna katılanlara bu tekniğin eğitime sağlayacağı olası yararlar sorulmuş ve sonuçlar incelenmiştir. Araştırmanın kapsam geçerliği araştırmacılar tarafından yapılmış ve kodlamaların elde edildiği kursiyer görüşlerinden birebir alıntılanarak sağlanmıştır. Yapılan içerik analizinden kategorisel analiz esas alınmıştır. Araştırmaya 10 kursiyer katılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, bu sanatın, çocuklarda sabır, titizlik, özen, nezaket vb. duygu ve becerileri geliştireceği, hatanın düzeltilme imkânının olmadığı bu sanatın eğitimde kullanımının büyük yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu sanatın okullarda seçmeli ders olarak okutulması, üniversitelerde özellikle Kütahya’ya özel bir sanat olarak ele alınması, yaygın eğitim kursları ile ilgilenenlere tanıtılması ve bu sanatla uğraşanlar için ek gelir kapısının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sgraffito, Kazıma, Kütahya, Öğretim, Yaygın Eğitim


Anahtar kelimeler


Sgraffito, Kazıma, Kütahya, Öğretim, Yaygın Eğitim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.99314

Referanslar


ERPOLAT, Betül, (21 Mart 2014), Görüşme.

İRDELP, İbrahim Vefa, (2012),“Günümüz Çini Sanatında Sgraffito Teknikleri ve Uygulamaları”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak.

SARNIÇ, Kamuran Özlem, (2004),“Seramik’te Sgrafit Kazımalar”,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

SEVİM, Sıdıka Sibel, (2003), Seramik Dekorları, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

SEVİM, Sıdıka Sibel, (2007), Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Yorum yayınları, 1. Basım, İstanbul.

YAMAN, E. (2010). Psikoşiddete (mobbinge) maruz kalan öğretim elemanlarının örgüt kültürü ve iklimi algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 547-578.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com