XU FU’NUN SEYAHATİ: ÇİN-JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI MI?

Feyza Görez
2.153 912

Öz


Antik çağlardan günümüze toplumlar arasındaki ilişkiler süregelmiştir. Uzak Doğu’nun ve hatta dünyanın en köklü tarihlerinden birine sahip olan Çin ve “Güneşin Doğduğu Ülke” olan adalar topluluğu Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı Sima Qian tarafından yazılmış Shi Ji  (Tarih Kayıtları) adlı eserde ilginç bir olayla anlatılmıştır. Bu olay Qin Hanedanlığının ilk imparatoru Qin Shi Huang Di tarafından Xu Fu adında bir simyacının ölümsüzlük ilacını bulmak için Penglai adasına gönderilmesi ve simyacının seyahatinin Japon topraklarında son bulduğunun düşünülmesi ile ilgilidir. Sinologlar tarafından bu olay milattan önce ikinci yüzyılda Çin-Japon ilişkilerinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Bu makalede Xu Fu’nun seyahatleri Shi Ji doğrultusunda incelenecek bunun yanı sıra Japonların bakış açısıyla Xu Fu kimdir sorusuna cevap aranacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Çin Japon İlişkileri, Qin Shi Huang Di, Xu Fu.

 

 


Anahtar kelimeler


Çin Japon İlişkileri, Qin Shi Huang Di, Xu Fu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.99204

Referanslar


Kohn, L. (1956). The Taoist Experince: An Anthology. New York: State University of New York Press.

Lee, K. (1995). Japan Between Myth and Reality. Singapore: Word Scientific Publising.

Liao, D. (2006). Fujian Haiwai Jiaotong Shi. Fuzhou: Renmin Chubanshe.

Lovell, J. (2008). Çin Seddi-Dünyaya Karşı 3000 Yıl. İstanbul: NTV Yayınları.

Okay, B. (1993). Çin Seddi'nin Yapılışı Hakkında Değişik Bir Görüş. (Belleten, C. LVII, sayı: 218’den ayrıbasım) Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Okay, B. (2004). Konfuçyüs. İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Wei, T. (1953). Xu Fu Yu Riben, Xianggang: Xin Shiji Chubanshe.

Xu J. (2004). Shi Ji (史记) (Tarih Kayıtları). Shanghai: Hanyu Da Cidian Chubanshe.

Yang, B. (1989). Xu Fu Dong Du Zhi Mi, Changchun: Jilin Wenshi Chubanshe.

Zhang, F. (2005). Qin Shi Huang Zhuan (秦始皇传) (Qin Shi Huang Biyografisi). Beijing: Ren Min Chu Ban She.

http://museum.city.fukuoka.jp/en/exhibition.html (Son Erişim Tarihi: 08.12.2014)
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com