İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU

Sultan Şahin, Belma Tuğrul, Harun Tepe
2.970 666

Öz


Hak ve adalet kavramının oluşabilmesi, insan haklarının toplumdaki bireylerin muamele görme ilkeleri olduğu kadar muamele etme ilkeleri  olarak da algılanabilmesi, akıl ve onur sahibi olan insanın değerinin ortaya konabilmesi için;  insan haklarını koruyan uluslararası beyanname ve sözleşmeler, hukuki süreçler ve yaptırımlar, ulusal ve uluslararası insan hakları kurumları konusunda kişilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. İnsan onurunun korunabilmesi ve insan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için toplumdaki bireylerin tek tek kişiler olarak doğuştan sahip oldukları haklar ve talep edebilecekleri haklar konusunda bilinçlenmeleri için insan hakları eğitimi bir gerekliliktir. İnsan hakları eğitimi önemli olduğu kadar bu eğitimin etkililiğinin değerlendirilebilecek ölçme araçlarının olması büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yetişkinlere uygulanabilecek insan hakları eğitimlerinin verimliliğini ölçme amacı ile geliştirilmiş olan ‘İnsan Hakları Başarı Testi’ ve ‘İnsan Hakları Görüşme Formu’ ölçme araçlarının geliştirilme süreci ve istatistik çözümlemeleri açıklanmıştır.


Anahtar kelimeler


İnsan hakları, İnsan Hakları Başarı Testi, İnsan Hakları Görüşme Formu, ölçek geliştirme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.06198

Referanslar


Büyüköztürk, Şener. Faktör Analizi, Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32: 470-484,2002.

Ertürk, Selahattin. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Gelbal, Selahattin. Pmadde Güçlük İndeksi ile Rasch Modelinin b Parametresi ve Bunlara Dayalı Yetenek Ölçüleri Üzerine Bir Karşılaştırma . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1994) 85-94.

İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi. (2001).İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi 2000 Yılı Çalışmaları. Ankara.

Kuçuradi, İoanna. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları. Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

Özçelik, Durmuş Ali. (2010). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi.

Özçelik, Durmuş Ali.(2009). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Patton, Michael Quinn.(1987) How to Use Qualitative Method in Evaluation. Newbury Parl: Sage Publish.

Tekin, Halil.(1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Ürek, O. Kant’ta İnsana Saygı Duyma Eğitimi. Kaygı/Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8, 153-161,2007.

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com