İSTİKLAL HARBİNDE ANTALYA VE HAVALİSİNDE KURULAN MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ

Orhan Çeltikci
3.247 1.033

Öz


İstiklal Harbi döneminin en önemli cephe gerisi aydınlatıcı ve mali, askeri, insanı eksik tamamlayıcı gücü olan cemiyetlerin amaçlarını bölgeleri işgal edilmişse bölgelerini işgalden kurtarmak, bölgeleri işgal edilmemişse bölgelerinin işgale uğramasını önlemek ve işgal altındaki diğer bölgelere yardım etmek suretiyle Milli İstiklali gerçekleştirmek olarak sıralamak doğrudur.

Bu dönemin döneminin en önemli milli hareketlerinden olan cemiyetlerden biri de Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetidir. Antalya ve çevresinde kurulup faaliyetler gösteren cemiyet, kurulduğu bölgede halkı işgallere karşı aydınlatmak, halkı işgallere karşı örgütlü hale getirmek, bölgeyi işgalden kurtarmak, aynı zamanda işgalden kurtulma mücadelesi verilen diğer bölgelere mali, askeri, tıbbi ve ayni yardım yapmak ve yardımları organize etmek adına çok önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada cemiyetin gerek bölgesinde gerekse ülke genelinde faaliyetleri İstiklal Harbi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. 


 


Anahtar kelimeler


Kurtuluş Savaşı, Antalya, Maddi Yardım, Askeri Yardım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.46045

Referanslar


AKBIYIK, Yaşar, Milli Mücadelede Güney Cephesi Maraş, ATAM Yayını, Ankara, 1999.

AKER, M. Şefik, 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi, Genelkurmay Askeri Tarih ve

Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 2006.

AKIN, Mehmet Çetin, Anadolu’da İtalyan İşgal Kuvvetleri, Kardelen Yayınları, Konya,

ALÇITEPE, Galip (Hazırlayan), Mazlum Edison’un Gözü İle Antalya’nın Kara Günleri,

Çizgi Kitabevi, Konya, 2012.

Ali Çetinkaya’nın Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, ATAM Yayını, Ankara, 1993.

ATASE, ISH, K.1467, G.34, V.1.

ATASE, ISH, K.1650, G.9, V.1

ATASE, ISH. K. 1249, G. 6, V. 1

ATASE, ISH. K.1638, G. 18, V.1-2.

ATASE, ISH. K.1650, G. 14, V.4.

ATASE, ISH. K.13, G. 1, B. 10-1.

ATASE, ISH. K.13-5, G.1, B. 32-1

AYOĞLU, Ferruh Niyazi, Kurtuluşa, Cumhuriyete ve Sıtmaya Adanan Yürek: Dr. Ferruh

Niyazi Ayoğlu’nun Anıları, Zonguldak Tabip Odası Yayını, Zonguldak, 2008.

BELEN, Fahri, Askeri Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık

Basımevi, Ankara, 1973.

BEYOĞLU, Süleyman, “20. Yüzyıl Başlarında Alanya’da Bazı Olaylar”, Alanya Tarih ve

Kültür Semineri IX. 2000, ALSAV Yayını, Alanya, 2004, s. 520-522.

BOA, DH, KMS, D. 52/2.

BOA, DH-ŞFR, 102-49.

BOZKURT, Recep, Ulusal Kurtuluş Savaşında Eğirdir, Eğirdir Belediyesi, Eğirdir, 2007.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi; A: III-3D: 14, F: 80-6.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A.III-3. D. 14, F. 80-7.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi; A: III-3, D: 14, F: 44-1 .

ÇİMRİN, Hüseyin; Bir Zamanlar Antalya (Cilt I. Ve II.), ATSO Yayınları, Antalya, 2007.

DİNÇ, Güven ve BAKIRCILAR Ayşe Nimet (Haz); Geçmişten Günümüze Antalya Ticaret

ve Sanayi Odası, ATSO Yayını, Antalya, 2012.

Orhan ÇELTİKCİ

www.ijoses.com

ERTEN, Süleyman Fikri, Milli Mücadele’de Antalya, ATSO Yayını, Antalya, 2007.

GÖNÜLLÜ, Ali Rıza, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Alanya (1908-1938), ATAM. Yayını,

Ankara, 2008.

GÜÇLÜ, Muhammet, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya, ATSO Yayını, Antalya, 1997.

İstiklal Harbi Gazetesi, 15 Mayıs 1919.

KINROSS, Lord, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (Çev. Necdet Sander), Altın

Kitaplar, İstanbul, 2011.

KOÇ Malike Bileydi, “Bileydi Ailesi ve Atatürk’ün Bileydi Çiftliğini Ziyareti.” 20.

Yüzyılda Antalya Sempozyumu, 22-24 Kasım 2007, Antalya, s. 816-823.

KÖSTÜKLÜ, Nuri, Milli Mücadele’de Denizli, Burdur, Isparta Sancakları, ATAM

Yayınları, Ankara, 1999.

KÖSTÜKLÜ, Nuri, Milli Mücadelede Manisa-Uşak-Afyonkarahisar-Konya Hattı, ATAM

Yayınları, Ankara, 2009.

KURAT, Yuluğ Tekin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması, Tunalı Matbaası,

Ankara, 1986.

KÜMBÜL, Bengi, “Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, 20.

Yüzyılda Antalya Sempozyumu, 22-24 Kasım 2007, Antalya, s. 775-786.

MUTLU, Cengiz, Birinci Dünya Savaşında Amele Taburları, IQ Yayınları, İstanbul, 2007.

MÜDERRİSOĞLU, Alptekin, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, ATAM Yayını,

Ankara, 1990.

ORAN, Nebahat, “Antalya’da Milli Teşkilatlanma”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları,

C. 15. s. 830-834.

SONYEL, Salahi R., Kaygılı Yıllar, Gizli Belgelerle Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası (1919-

, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012.

ŞİMŞEK, Halil, “Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri ve Antalya”, Son

Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Uygulama

Merkezi Yayını, Antalya, 2006, s. 227-244.

TBMM Arşivi, Milletvekili Özlük Fonu, s. 115-117.

TBMM Celse Tutanakları, 21 Eylül 1920, C. 4., 69. Birleşim s. 242-243.

TBMM Zabıt Tutanakları, 16. İctima, 15 Mayıs 1920

TBMM. Zabıt Ceridesi 25 Eylül 1920, (72. Birleşim), s. 332.

Temel, Mehmet “Kuvay-i Milliye Döneminde Milas-Bodrum’da Eşkıyalık ve

Çetecilik”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ,S. 27, Bahar, 2010, Konya

İSTİKLAL HARBİNDE ANTALYA VE HAVALİSİNDE KURULAN MÜDAFAA-İ

HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ

www.ijoses.com

TOMRUK, Ahmet Esat (İngiliz Kemal), Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, Haz. Zekeriya

Türkmen, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.

Türk İstiklal Harbi IV. Cilt (Güney Cephesi), Ankara, 2009.

Türk İstiklal Harbi, Deniz Cephesi ve Hava Harekatı, C. V., Ankara, 1964,

YILDIZ, İsmail, “Kurtuluş Savaşında Alanya”,20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, 22-24

Kasım 2007, Antalya, s.129-166.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com