SOSYOBİLİMSEL KONULAR ve ÖĞRETİMİ

Yılmaz Kara
6.594 1.122

Öz


Son yıllarda, öğrencilerin sosyobilimsel konular ile ilgili kanaatlerini, öğretmenlerin sosyobilimsel konular hakkında düşüncelerini ve sosyobilimsel konuların sınıfta ya da öğretim programında kullanımını konu alan önemli araştırmalar yürütülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmalar pek çok problemi aydınlatmış olsa da geride cevaplanması gereken sorular kalmaktadır. Sosyobilimsel konularla öğretim hususunda öğretmen ve öğretmen adaylarının uzmanlıklarını hangi yollarla geliştirebileceği, sosyobilimsel konuların öğretim programlarına sistematik bir biçimde nasıl entegre edileceği, sosyobilimsel konuların kazanımlarına erişi düzeyini belirlemede kullanılacak fen okuryazarlığını daha etkili bir biçimde belirleyebilen yeni ölçme araçlarının nasıl geliştirileceği ve sosyobilimsel konuların fen sınıflarına girebilmesi için hangi yaklaşımların dikkate alınması gerektiği soruları yanıtını tam olarak bulamamıştır. Tam da bu noktada Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi sosyobilimsel konular yaklaşımı ve kökenleri hakkında öz bir bilgi sunarak günümüz öğretim süreçlerine sosyobilimsel konuların entegre edilmesi ve bu entegrasyon sonucu fen okur yazarlığı anlamında kendini gösterecek olan getirilere tam ve eksiksiz bir biçimde ulaşmak için hazırlanmış kılavuz bir kitap olarak düşünülmelidir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.80140

....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com