SANAT DEĞERİNİN ÇEVİRİYE ETKİSİ

Özber Can
1.746 453

Öz


Bu makale Venedik’te Ölüm başlığıyla Almanca’dan Türkçe’ye çevrilen romanın dil-üslûp çerçevesinde sözdizimi ve anlam sapmalarını inceler. Hedef dilde akıcı, etkin metin kurma uğraşısı okurun algısını yanılttığı için karşılaştırma yöntemiyle ticari ve akademik çevirileri bir araya getirir. Özgün metnin edebi yöntemlerle aktarılma zorunluluğuna rağmen çeviri metinde okuma hazzı ve ahengin zayıflamasını, sanat kaybını örnekler. Çevirmenin sınırlılıklarını, sanat değerinin çeviriye etkisini, okur algısının seviyesini değiştirmesini açığa çıkarır.  


Anahtar kelimeler


Venedik’te Ölüm, Sanat Değeri, Edebi Çeviri, Dilin Materyal Unsurları, Anlam ve Sözdizimi Sapmaları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.74616

....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com