GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI

Aiman Bayassova, Halim Kazan
3.109 933

Öz


İnsan odaklı ve insan davranışları ile ilgili yürütülmekte olan bilimsel araştırmalar birey davranışının sırf zihin tarafından yönetilmediğini, duygularla da idare edildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu bilimsel araştırma sonuçlarının ve geleneksel pazarlamanın elde ettiği bilgilerin birleşimi neticesinde “Nöropazarlama” adı verilen yeni bilim alanı geliştirilmiştir. Nöropazarlama, bireylerin duygusal biokimyasını açıklayarak pozitif uyarıcılar vasıtasıyla tüketicilerin 5 duyu organını etkilemenin kılavuzunu verebilmektedir. Nöropazarlama nörobilim, bilişsel psikoloji ve pazarlamanın bulgu ve tekniklerini kullanarak tüketici davranışlarını araştırmanın yeni bir yaklaşımıdır. Beyindeki işlevlerin direkt ölçülmesi yoluyla tüketicileri  ve tüketicilerin pazarlama uyarıcılarına nasıl tepki verdiklerini daha iyi anlayabilmek nöropazarlamanın amacı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada yeni  keşfedilen, ancak pazarlama dünyasında henüz yaygın olarak  kullanılmayan, tamamen yeni ve karmaşık bir disiplin olan “Nöropazarlama” ele alınmaktadır. Geleneksel pazarlama, genel psikoloji ve nöroloji alanlarının entegrasyonu  sonucunda meydana gelen  Nöropazarlama ile ilgili konular modern toplumunun  karşılaştığı en  karmaşık ve tartışmalı sorunları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla araştırmanın sınırlılıkları göz önunde bulundurularak  bu sorunları incelemek ve çözum  yollarını bulmaya çalışmak araştırma konusunun önemini  ifade etmektedir.


Anahtar kelimeler


Nöropazarlama; Nörobilim; Tüketici davranışı; Tüketici davranış model; Tüketici tepkileri.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.45248

Referanslar


Kaynakça

• Ariely D. ve Berns G. S. (2010). “Neuromarketing: the Hope and Hype of Neuroimaging in Business”, Nature Reviews Neuroscience, Vol.11, No. 4.

• Belden S. R.A. (2008). “Neuroeconomics and Neuromarketing. Practical Applications and Ethical Concerns”, Journal of Mind Theory,Vol. 0, No. 2.

• Carr N. (2008). “Neuromarketing Could Make Mind Reading the Ad-Man's Ultimate Tool”, The Guardian. [URL: http://www.commercialalert.org/issues/cul ture/neuromarketing/neuromarketing-could-makemind-reading-the-ad-mans-ultimate-tool], 22 Ocak 2016.

• Cronk B. C. (2008). How to Use SPSS: A Step-by-Step Guide to Analysis and Interpretation, 5.Edition, USA, Pyrczak Publishing.

• Damasio A. R. (2000). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York: Harvest Books.

• Data Analysis. “Pearson's Correlation Coefficient”, UWE Bristol. [URL: http://learntech.uwe.ac.uk/da/Default.aspx?pageid=1442], 30 Mart 2016.

• Durmuş B., Yurtkoru S. E. ve Çinko M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 5.Baskı, İstanbul, Beta.

• Düşünmek Sanattır (2008). “Neuro Marketing”. [URL: https://marketrend.wordpress.com/2008/11/16/neuro-marketing/], 15 Ocak 2016.

• Guild of Marketers. “Demystifying Neuromarketing”, Information Resource. [URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/demistifikatsijanejjromarketinga/], 18 Ocak 2016.

• Hair J. F., Black W. C., Babin B. J. ve Anderson, Rolph E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7.Edition, Pearson Prentice Hall.

• Kaya M. (2013). “Platon’un Ruh Kuram”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XV, No. 1.

• Krugman H. E. (1971). “Brain Wave Measures of Media İnvolvement”, Journal of Advertising Research, Vol 11, No.1.

• Marketing Library (2010). “Neuromarketing: Myths, Realistic Goals and Traps”, Information Resource. [URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-around /science/neuromarketing.htm], 16 Ocak 2016.

• Lewis D. (2015). The Brain Sell. When Science Meets Shopping, London-Boston, Nicholas Brealey Publishing.

• Lindstrom M. (2010) Buyology. Truth and Lies About Why We Buy, New York, Doubleday.

• Sykes A. O. “The Inaugural Coase Lecture. An Introduction to Regression Analysis”, Chicago Working Paper in Law & Economics.

• Traindl A. (2009). Neuromarketing, 3.Edition, German, Trauner Verlag.

• Türkçe İstatistik Rehberi (2006). Çoklu Regresyon Istatistikleri”, Nicel araştırma seminerlerinin offline linkleri. [URL: http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/], 14 Nisan 2016.

• Weinstein S. Weinstein C. ve Dmzdenko R. “Brain Wave Analysis”, Psychology & Marketing, Vol 1, No.1, 2006.

• 23∕2∕1995 tarihli ve 4407 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (RG.:8∕3∕1995, sy. 22221).
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com