Yazarlar için bilgi

Değerlendirme Süreci

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Sisteme yuklenecek yazilarda hic bir sekilde isim ve diger bilgiler yer almamalidir. Bu bilgiler yayin sirasinda editor tarafindan ilave edilmektedir.

 YAZIM KURALLARI

1.      Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi (ijoses), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki defa yayınlanır.

2.      Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi’ne (ijoses) gönderilen yazılar hakem değerlendirmesinden sonra yayınlanır. Hakemlerden biri olumsuz görüş bildirmesi halinde, editör yazıyı üçüncü bir hakeme gönderme hakkını saklı tutar.

3.      Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul eder.

4.      Dergiye yazı gönderen yazar(lar) derginin yayın ilkelerini kabul etmiş sayılır. Yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.

5.      Dergiye gönderilen yazılardaki tüm hukuki sorumluluklar yazar veya yazarlara aittir. Makalelerdeki ifadeler yazarların kendi görüşlerini ifade eder. 

6.      Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelere Türkçe olanlara İngilizce; İngilizce olanlara ise 150-200 (EN FAZLA 200 KELİME) kelimelik özet eklenmelidir. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı da Türkçe başlığın altına yazılmalıdır.

7.      Makalelerde 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.

8.      Yazarlar dergiye makale gönderebilmek için dergiye kayıt olmaları gerekmektedir. Yazılar dergiye yüklendikten sonra sistem üzerinden takip edilebilir. Yazılarda yazara ait herhangi bir bilgi eklenmemelidir.

9.      Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmaması veya yayınlanmak amacı ile gönderilmemiş olması gerekir. Sempozyumlarda sunulan bildiriler basılmamış olmak şartı ile yayımlanabilir.

10. Makale metni üzerinde isminiz, ünvanınız gibi sizi tanımlayacak hiç bir bilgi olmamalıdır. Bu bilgiler daha sonra editör tarafından ilave edilecektir. 

11.  Yazılar Microsoft Office ile ve aşağıdaki formatlara uygun şekilde düzenlenmelidir:

 

Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:


1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 5.5. cm, alt 4 cm, iç 4 cm, dış 4 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil italik harflerle yazılmalıdır. 

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı. Türkçe başlığın altında italik olarak İngilizce başlık yazılmalı.

4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150-200 (EN FAZLA 200 KELİME) kelimeden oluşan Türkçe ve İgilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 10 punto olarak yazılmalıdır.

5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

6- Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir. Dipnotlar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

a. Kitaplar için
Tek yazarlı kitaplar
Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.
İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.
Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211. 

İki yazarlı eserler için
Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.

İkiden fazla yazarlı kitaplar için
Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s.185.

b.Makaleler için
Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

Örnekler:
Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501.
Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”, The Russian Reviev, vol. 45, 1986, p. 358 

c.Tezler için
Yazar adı ve soyadı, tezin adı(derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

Örnek

Behset Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış doktora tezi, Samsun, 1997, s. 224.

d. İnternet için
Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) - 1851-1914 http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm , 25 Aralık 2007.

Hüseyin Ukuşlu, “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, yıl: 2006, 10 Temmuz 2007, http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., s. 101. 

e.Tekrarlanan kaynaklarda
Kitaplar için
Ortaylı, a.g.e., s. 29.

Makaleler için
Behar, a.g.m., s. 45.

Tezler için
Karaca, a.g.t., s. 401.

Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında
Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29.
Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112. ....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com