Cilt 3, Sayı 5 (2016)

HAZİRAN

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Full Text 3(5)

İçindekiler

Makaleler

AN EXAMİNATİON OF PRESERVİCE MATHEMATİCS TEACHERS’ REALİSTİC APPROACHES WİTH DİVİSİON WİTH REMAİNDER (DWR) PROBLEMS PDF (English)
Elif Esra Arıkan, Hasan Unal
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ FAALİYETLERİNİN DİDAKTİKSEL DURUM TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ PDF
İlyas Yavuz, İbrahim Kepceoğlu
SANAT DEĞERİNİN ÇEVİRİYE ETKİSİ PDF
Özber Can
BATI AVRUPA’DA SOSYOKÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLER VE BİR BİLİM DALI OLARAK SOSYOLOJİ PDF
Aylin Yonca Gençoğlu
KARABAĞ SORUNUNUN TEMELLERİ: BÖLGESEL MÜCADELELER VE ETNİK GÖÇLER PDF
Araz Aslanlı
GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI PDF
Aiman Bayassova, Halim Kazan
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE MEKÂNSAL VE İHTİYAÇSAL DURUM ANKETİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Zafer Hanedar, Ali Rıza Erdem, Ali Rıza Şekerci
YÖNETİCİLER AÇISINDAN GÖÇÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI PDF
Yüksel Kaştan, İbrahim Bozan
TÜRKİYE’DE SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM KURUMUNDAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ŞEKLİNDE 4+4+4 UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI PDF
Yüksel Kaştan, Yücel Kaştan

Kitap Tanıtımı

DONNA TRUEIT, PRAGMATISM, POST-MODERNISM, AND COMPLEXITY TEHEORY THE “FASCINATING IMAGINATIVE REALM” OF WILLIAM E. DOLL, JR. PDF
Hilmi Demirkaya


....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com