Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK 0-2 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERİN OYUNCAK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayşegül Ulutaş Avcu
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN AN EXAMİNATİON OF PRESERVİCE MATHEMATİCS TEACHERS’ REALİSTİC APPROACHES WİTH DİVİSİON WİTH REMAİNDER (DWR) PROBLEMS Öz   PDF (English)
Elif Esra Arıkan, Hasan Unal
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK AN EXAMPLE FOR SOCIO-ECONOMIC INTERACTIONS IN THE SANJAK OF ALEXANDRETTA IN THE MANDATE PERIOD (1921-1938): AN EVALUATION OF THE DOCUMENT IN KESHISHIAN FAMILY HERITAGE Öz   PDF (English)
Mustafa Tayfun Üstün
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN BATI AVRUPA’DA SOSYOKÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLER VE BİR BİLİM DALI OLARAK SOSYOLOJİ Öz   PDF
Aylin Yonca Gençoğlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK BİR ALMAN MÜHENDİSİN GÖZÜNDEN ZEYTUN VE ÇUKUROVA ERMENİ OLAYLARI VE LEPSİUS’UN İDDİALARINA CEVAP Öz   PDF
Sacit Uğuz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): HAZİRAN ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKİ BAĞLAMDA ÇOCUĞUN İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUNMASI Öz   PDF
Zeynep UĞURLU, İpek Aksoy GÜLSEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): HAZİRAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI: BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ Öz   PDF
Hilmi Demirkaya
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): HAZİRAN COPING: IMPORTANCE OF CONTEXTUAL FACTORS AND MEASUREMENT Öz
Cahit Kaya
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): HAZİRAN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GİRESUN’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLER (1924 – 1981) Öz   PDF
Ahmet Yadi
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK DOKUZUNCU VE ONUNCU YÜZYILDA SUGUR-EŞ’ŞAM SINIR HATTININ HALEP’E GERILEMESI SÜRECI VE TÜRKLERIN BÖLGEDEKI FAALIYETLERI Öz   PDF
Sedat Bilinir
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN DONNA TRUEIT, PRAGMATISM, POST-MODERNISM, AND COMPLEXITY TEHEORY THE “FASCINATING IMAGINATIVE REALM” OF WILLIAM E. DOLL, JR. Öz   PDF
Hilmi Demirkaya
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE MEKÂNSAL VE İHTİYAÇSAL DURUM ANKETİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Zafer Hanedar, Ali Rıza Erdem, Ali Rıza Şekerci
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI Öz   PDF
Aiman Bayassova, Halim Kazan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): ARALIK HÂŞİMÎ’NİN MİHR Ü VEFÂ MESNEVİSİNDE “MEKÂN” Öz   PDF
Salih Uçak
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ Öz   PDF
Arif Yılmaz, Nergiz Gümüş Özdemir
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK İBN TEYMİYYE’NİN MOĞOL-İLHANLILAR’A KARŞI SİYASİ VE DİNİ MÜCADELESİ Öz   PDF
Ahmet Sağlam
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU Öz   PDF
Sultan Şahin, Belma Tuğrul, Harun Tepe
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK İSTİKLAL HARBİNDE ANTALYA VE HAVALİSİNDE KURULAN MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ Öz   PDF
Orhan Çeltikci
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN KARABAĞ SORUNUNUN TEMELLERİ: BÖLGESEL MÜCADELELER VE ETNİK GÖÇLER Öz   PDF
Araz Aslanlı
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK KİTAP BASIMEVİ SEÇİMİNDE AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Öz   PDF
Oğuzhan Geyik, Mustafa Tosun, Sultan Ünlüsoy, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ FAALİYETLERİNİN DİDAKTİKSEL DURUM TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ Öz   PDF
İlyas Yavuz, İbrahim Kepceoğlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARI Öz   PDF
Kamil Uygun, Zekerya Batur
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Nurgül Bozkurt, Nida Bayındır
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK ORTAÇAĞDA ORİJİNAL BİR SİYASİ YAPI: GÜÇLÜ VE NÜFUZLU HER EMİR SULTAN OLUR Öz   PDF
Ahmet Sağlam
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): ARALIK ORTADOĞU DENKLEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ VE GELECEĞİ Öz   PDF
Ferhat Güngör
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK PEDAGOGICAL APPROACHES OF ELEMENTARY TEACHERS FOR PRIMARY REFUGEE CHILDREN Öz   PDF
Ali Ramazan Er, Nida Bayındır
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK POLİTİK KONUŞMALARDAKİ İKNA VE ÜSLUP FAKTÖRLERİNİN SEÇMENLERİN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE SİYASİ TERCİHLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Murat Başarır
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): HAZİRAN ŞAH İSMAİL’İN MEZHEBİ EĞİLİMLERİNİN ANADOLU VE İRAN COĞRAFYASINA ETKİLERİ Öz   PDF
Ahmet Keven
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN SANAT DEĞERİNİN ÇEVİRİYE ETKİSİ Öz   PDF
Özber Can
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): HAZİRAN Selim Hilmi Özkan, Sicill-İ Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Alâiyeli Memurlar (1879-1909), Alanya Ticaret Odası Yayınları, Alanya, 2014. Öz   PDF
Murat Alperen Akbulut
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): ARALIK SGRAFFİTO TEKNİĞİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLAYACAĞI YARARLAR ÜZERİNE KURSİYER GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Nurgül Bozkurt, Nida Bayındır, Aynur Çukurcalıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): ARALIK SİCİLLERDEN İHTIDALARI OKUMAK: TANZİMAT ÖNCESİNDE ANKARA’DA MÜHTEDİLER Öz   PDF
Ahmet Köç
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK SOSYOBİLİMSEL KONULAR ve ÖĞRETİMİ Öz   PDF
Yılmaz Kara
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): HAZİRAN TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE ERMENAS (IRLAMAZ) KÖYÜ’NÜN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (1844-1845) Öz   PDF
Ilker Mümin Cağlar, Zafer Atar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): HAZİRAN TÜRK DÜNYASININ UNSURLARINDAN ÇUVAŞ TÜRKLERİ VE HALK İNANIŞLARI İLE İLGİLİ TESPİTLER Öz   PDF
Orhan Çeltikci
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): HAZİRAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE HAYAT AĞACI Öz   PDF
Seher Arslan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERIN KONUŞMA BECERİSİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Arif Çerçi
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE SSCB ARASINDA 9 TEMMUZ 1922'DE İMZALANAN KONSOLOSLUK VE AİLE HUKUKU ANLAŞMALARININ TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ Öz   PDF
Şaban Ortak
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK TÜRKİYE’DE GÖÇ YAŞAMIŞ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Öz   PDF
Yüksel Kaştan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK TÜRKİYE’DE MİLLİ BİR OKUMA KAMPANYASI: 100 TEMEL ESER Öz   PDF
Hayrullah Kahya
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN TÜRKİYE’DE SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM KURUMUNDAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ŞEKLİNDE 4+4+4 UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Öz   PDF
Yüksel Kaştan, Yücel Kaştan
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): ARALIK ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİN DÜNYASI: ÇİNLİ HADIMLAR Öz   PDF
Feyza Görez
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): ARALIK XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA ÇERKEŞ KAZASININ EKONOMİK DURUMU Öz   PDF
Ahmet Yurtseven
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): HAZİRAN XU FU’NUN SEYAHATİ: ÇİN-JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI MI? Öz   PDF
Feyza Görez
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): HAZİRAN YÖNETİCİLER AÇISINDAN GÖÇÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Öz   PDF
Yüksel Kaştan, İbrahim Bozan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): ARALIK “TAP-” FİİLİ VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ, IRAK TÜRKMEN AĞIZLARI VE AZERBAYCAN SAHASINDAKİ ANLAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Önder Saatçi
 
Toplam 47 ögeden 1 - 47 arası


....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com