: Temmuz (Yaz) Sayısı

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama'nın  yeni sayısı yayımlanmıştır. 

 ISSN: 2458-9462