İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

72.097 33.953

İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kapsar. Dergi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında sağlık profesyonellerine ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 1, Sayı 3 (2016)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Eylül Sayısı (Sayı:3)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir KAPAK İÇ KAPAK İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN

İçindekiler

Davetli Derleme

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim Tarihçesi PDF
Filiz CAN

Makaleler

Büyüme Hormonu Tedavisi Alan Çocukların Klinik Özellikleri ve Tedaviye Yanıtı Etkileyen Faktörler PDF
Özgen SOYÖZ, Bumin DÜNDAR
İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi PDF
Derya UZELLİ YILMAZ
Mekanik Ventilaston Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi Ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalişma PDF
Derya UZELLİ YILMAZ
Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki PDF
Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Leyla BAYSAN ARABACI, Gülsenay TAŞ, Damla VAROL

Derlemeler

Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim PDF
Yeliz AKTAŞ
Kronik Böbrek Hastalığı ve İştah PDF
Nural ERZURUM ALİM

Olgu Sunumu

Migren Kökenli Baş Ağrısında Spinal Manipülasyon Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Olgu Sunumu PDF
Mehmet ÜNAL