Kronik Böbrek Hastalığı ve İştah

Nural ERZURUM ALİM
2.732 1.416

Öz


Dünya genelinde kronik böbrek hastalığı (KBH) büyüyen bir sağlık sorunudur. Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan KBH Prevelans Çalışması (CREDIT; Chronic Renal Disease in Turkey) ile ülkemizde genel erişkin popülasyonda KBH prevelansının  % 15.7 olduğu saptanmıştır. KBH'yı etkileyen faktörleri belirlemek çok önemlidir. Azalan iştah ve negatif enerji dengesi, KBH olan kişilerde yaygın olup bu semptomlar hastalık ilerledikçe daha da kötüleşmektedir. KBH hastalarında, büyük olasılıkla azalan böbrek klerensinin bir sonucu olarak, leptin seviyeleri azalan böbrek fonksiyonuyla birlikte artmaktadır. Artan leptin seviyeleri düşük serum albümini ve hiperkatabolizma gibi kötü beslenme durumunun belirteçleri ile ilişkilidir. İnflamasyon ve kaşeksi, KBH olan hastalarda yaygındır ve KBH son dönem böbrek hastalığına (SDBH) doğru ilerledikçe kötüleşmektedir. Sonuç olarak; böbrek hastalığı olan kişilerde protein enerji kaybına (PEW) neden olan çok fazla sayıda bozukluk vardır. SBDH hastalarında üremi ve kronik diyaliz ile ilişkili katabolik durum göz önüne alındığında, bu hastaların yeterli protein ve kalori alımını sürdürmek için teşvik edilmesi gerektiği açıktır.

Anahtar kelimeler


Kronik böbrek hastalığı, iştah, protein enerji kaybı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aguilera, A., Selgas, R., Codoceo, R., et al. (2000). Uremic anorexia: a consequence of persistently high brain serotonin levels? The tryptophan/serotonin disorder hypothesis. Peritoneal Dialysis International, 20(6): 810–816.

Aguilera, A., Codoceo, R., Bajo, M. (2004). Eating behavior disorders in uremia: a question of balance in appetite regulation. Seminars in Dialysis, 17(1): 44-52.

Arıcı, M. (2006). Chronic kidney disease as a novel epidemic and KDIGO. Official Journal of the Turkish Society of Nephrology, 15(1): 7-12.

Bergstrom, J. (1999). Mechanisms of uremic suppression of appetite. Journal of Renal Nutrition, 9(3): 129-32.

Caglar, K., Hakim, R.M., Ikizler, T.A. (2002). Approaches to the reversal of malnutrition, inflammation, and atherosclerosis in end-stage renal disease. Nutrition Reviews, 60(11): 378-387.

Caliskan, Y., Yelken, B., Gorgulu, N., et al. (2012). Comparison of markers of appetite and inflammation between hemodialysis patients with and without failed renal transplants. Journal of Renal Nutrition, 22(2): 258-67.

Cheung, W., Paik, K. H., Mak, R. H. (2010). Inflammation and cachexia in chronic kidney disease. Pediatric Nephrology, 25(4): 711–724.

Dukkipati, R., Kopple, J.D. (2009). Causes and prevention of protein-energy wasting in chronic kidney failure. Seminars in Nephrology, 29(1): 39-49.

Fouque, D., Kalantar-Zadeh, K., Kopple, J., et al. (2008). A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney International, 73: 391-398.

Iyidogan, Y., Gurdol, F., Kocak, H., et al. (2011). Appetite-regulating hormones in chronic kidney disease patients. Journal of Renal Nutrition, 21(4): 316–321.

Mak, R.H., Cheung, W., Cone, R.D., et al. (2005). Orexigenic and anorexigenic mechanisms in the control of nutrition in chronic kidney disease. Pediatric Nephrology, 20(3): 427-431.

Mak, R.H., Cheung, W. (2006). Energy homeostasis and cachexia in chronic kidney disease. Pediatric Nephrology, 21: 1807-1814.

Mak, R.H., Cheung, W., Cone, R.D., et al. (2006). Leptin and inflammation-associated cachexia in chronic kidney disease. Kidney International, 69: 794–797.

Mitch, W.E. (2005). Cachexia in chronic kidney disease: a link to defective central nervous system control of appetite. The Journal of Clinical Investigation, 115(6): 1476–1478.

National Kidney Foundation, Part 4. Definition and Classification of Stages of Chronic Kidney Disease. American Journal of Kidney Diseases, 2002 46-75.

Süleymanlar, G., Utaş, C., Arinsoy, T., et al. (2011). A population-based survey of chronic renal disease in Turkey—the CREDIT study. Nephrol Dial Transplant, 26(6): 1862–1871.

Tanaka, M., Fukui, M., Okada, H., et al. (2014). Low serum bilirubin concentration is a predictor of chronic kidney disease. Atherosclerosis, 234(2): 421-425.

Türk Nefroloji Derneği. Türk Nefroloji Derneği 2008-2011 Dönemi Faaliyet Raporu. İstanbul: Türk Nefroloji Derneği, 2011

T.C. Sağlık Bakanlğı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2014) Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2014-2017). Ankara: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.

Yıldız, E. (2008). Kronik böbrek yetmezliği ve beslenme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.