Migren Kökenli Baş Ağrısında Spinal Manipülasyon Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Olgu Sunumu

Mehmet ÜNAL
4.592 823

Öz


Migren, trigeminal yolların hiperaktivitesi ile ilgili olarak üst ekstremite ve üst servikal segmentlerden gelen nosiseptif yanıtlar sonucu ortaya çıkar. Bu çalışmanın amacı, 23 yıldır devam eden migren kökenli baş ağrısında, spinal manipülasyon tedavisinin etkinliğinin gösterilmesidir. Tedavi 6 hafta boyunca, haftada 2 gün uygulanmıştır. Ağrı, vizuel analog skalası ile, servikal eklem hareket açıklığı gonyometre ile, suboksipital kaslardaki gerginlik ve spazm palpasyon ile değerlendirilmiştir. Tedavi sonrasında servikal eklem hareket açıklığı ve suboksipital kaslardaki gerginlik normal bulunmuş, tedaviden 2 ay sonra hastada migrene bağlı baş ağrısının gelişmediği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Fizyoterapi, manipulasyon,migren, baş ağrısı, manuel terapi

Tam metin:

PDF