Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim Tarihçesi

Filiz CAN
2.825 946

Öz


Fizyoterapistlerin, mesleğin tarihçesini ve ilk günlerden beri toplum sağlığına olan katkılarının bilmeleri, mesleğin bundan sonraki hedeflerini belirlemeleri için oldukça önemlidir. Fizyoterapinin mesleki tarihçesi oldukça eskilere dayanmasına rağmen, modern anlamdaki tarihçe 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başlamıştır. Bu yüzyılın başında gelişen polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı, modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan önemli nedenler olmuş ve mesleğin gelişimi ortopedistlerin yardımı ile gerçekleşmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişimi ve küresel ölçekteki etkileri sonucu, fizyoterapi alanındaki gelişmeler hızlanmıştır. Klinik uygulamalarda ortaya çıkan gelişimi, meslekte özelleşme, kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmalar takip etmiştir. Günümüzde fizyoterapistler, 112 üye ülke ve 360.000’den fazla üyesi olan Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) çatısı altında toplanmıştır. WCPT bünyesinde, fizyoterapide farklı özelleşme alanlarını gösteren 12 dünya derneği bulunmaktadır. Bugün fizyoterapistlerin, bir çok ülkedeki eğitim seviyesi, bilimsel yeterlilikleri, mesleki yetki ve sorumlulukları oldukça yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir.


Anahtar kelimeler


Fizyoterapi, fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi mesleği, fizyoterapide özelleşme alanları, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT).

Tam metin:

PDF

Referanslar


American Physical Therapy Association (APTA). History of Physical Therapy. Retrieved September 2. 2016, from www.apta.org/History.

Bakewell, S. (1997). Illustrations from the Wellcome Institute Library: Medical gymnastics and the Cyriax collection. Medical history, 41(04), 487-495.

Bialosky, J. E., Simon, C. B., Bishop, M. D., & George, S. Z. (2012). Basis for spinal manipulative therapy: a physical therapist perspective. Journal of Electromyography and Kinesiology, 22(5), 643-647.

Chartered Society of Physiotherapy. History of the Chartered Society of Physiotherapy Retrieved 29 May 2008. http://www.csp.org.uk/about-csp/history/csp-history.

Eugene Physical Therapy. History of Physical Therapy Retrieved July 8. 2016, www.eugenept.com/history.html.

Knox, B. (2008). History of the School of Physiotherapy. School of Physiotherapy Centre for Physiotherapy Research. University of Otago. http://physio. otago. ac. nz/about/history. asp. Retrieved, 05-29.

MacDonald, C. (2013). Recognizing 200 Years of International OMT Practice. AAOMPT Annual Conference.

McKenzie, R. A. The Cervical and Thoracic Spine: Mechanical Diagnosis and Therapy. 1990. Waikanae, New Zealand: Spinal Publications.

McKenzie, R. (2002). Patient Heal Thyself. Worldwide Spine Rehabilitation, 2(1), 16-20.

Moffat, M. (1996). Three quarters of a century of healing the generations. Physical therapy, 76(11), 1242-1252.

Physiotherapy-treatment. (n.d.) History of Physical Therapy. Retrieved July 8. 2016, from http://www.physiotherapy-treatment.com/history-of-physical-therapy.html.

Reed College. Mission and History. About Reed. Reed College. Retrieved 29 May 2008. from https://www.reed.edu/about_reed/history.html.

Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, Bernard Becker Medical Library (n.d) Women in Health Sciences, Health Professions, Development of the Field of Physical Therapy. Retrieved August 8. 2016, from http://beckerexhibits.wustl.edu/mowihsp/health/PTdevel.htm

Wharton, M. A. (1991). Health care systems I. Slippery Rock University.

World Confederation of Physical Therapy (WCPT). Professional issues. Retrieved July 8. 2016, from www.wcpt.org