Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Bandırma Devlet Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları (2011-2014) Öz   PDF
Serap Kaynak
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Bariatrik Cerrahi Operasyonu Geçiren Morbid Obez Bir Hastanın 3 Yıl Sonraki Beslenme Durumu: Olgu Sunumu Öz   PDF
Aysun Yüksel
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Beslenme ve Diyetetik Biliminin Dünü, Bugünü ve Geleceği Öz   PDF
Türkan Kutluay Merdol
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi Öz   PDF
Gülay OYUR ÇELİK, Hatice Zıngal
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Büyüme Hormonu Tedavisi Alan Çocukların Klinik Özellikleri ve Tedaviye Yanıtı Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Özgen SOYÖZ, Bumin DÜNDAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Durumu ile Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Öz   PDF
Dilek Özçelik Ersü, Gül KIZILTAN, Lale PULAT SEREN, Heves KIRMIZIBEKMEZ, Rahime Gül YEŞİLTEPE MUTLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi EVDE BAKIM ALANINDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER ve EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Nilgün Yurtsever, Medine Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim Tarihçesi Öz   PDF
Filiz CAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları Öz   PDF
Nuray Egelioğlu Cetişli, Gülşen IŞIK, Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI, Esra ARDAHAN, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Ekin Dila TOP, Elif ÜNSAL AVDAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Video Destekli Öğretim ve OSCE Uygulaması: Bir Deneyim Paylaşımı Öz   PDF
Esra Akın Korhan, Yasemin Tokem, Derya Uzelli Yılmaz, Hacı Dilemek
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi Öz   PDF
Derya UZELLİ YILMAZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Kronik Böbrek Hastalığı ve İştah Öz   PDF
Nural ERZURUM ALİM
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Öz-Bakım Davranışlarının İncelenmesi Öz   PDF
Esra OKSEL, Ayşe AKBIYIK, Gönül KOÇAK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Mastektomi Sonrası Lenfödemli Olguda Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Fonksiyon, Postür ve Denge Üzerine Etkieri Öz   PDF
Şeyda TOPRAK ÇELENAY, Derya ÖZER KAYA
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Mekanik Ventilaston Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi Ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalişma Öz   PDF
Derya UZELLİ YILMAZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Migren Kökenli Baş Ağrısında Spinal Manipülasyon Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Olgu Sunumu Öz   PDF
Mehmet ÜNAL
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki Öz   PDF
Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Leyla BAYSAN ARABACI, Gülsenay TAŞ, Damla VAROL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Öz   PDF
Aydan Atıcı, Elif ÜNSAL AVDAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Pacemaker Takılan Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Düzeyinin İncelenmesi Öz   PDF
Gülay OYUR ÇELİK, Meltem Ertaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Yeni Bir Uzmanlık Alanı: İnflamatuar Barsak Hastalıkları Hemşireliği Öz   PDF
Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Yasemin Yıldırım
 
Cilt 1, Sayı 3 (2016) Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim Öz   PDF
Yeliz AKTAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Yüksek Fruktoz Tüketimi ve Kanser Öz   PDF
Yeşim İŞGÜZAR, Gamze AKBULUT
 
Toplam 22 ögeden 1 - 22 arası