İlköğretim Online

2.425.631 1.471.240

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Duyurular

 

İlköğretim Online artık yeni adresinde

 
http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io  
Yayın tarihi: 2017-03-11 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

İlkokul Öğrencilerinin Devam Ettiği Okul Sonrası Eğitim Programlarının Okul Yöneticileri Ve Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Esin Acar, Ruken Akar Vural
Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri
Sabahat Burak, Şerife Erdoğan
Okuma Performansını Geliştirmede Bilgisayar Yazılımı Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Orhan Çakıroğlu, Özcan Özyurt, Macid Ayhan Melekoğlu, Hacer Özyurt, Merve Bıyık, Caner Özdemir
İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi
Behiye Ertaş
Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği
Fatma Ağgül Yalçın, Mehmet Yalçın
Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki
Zeynep Banu Gündüz, Arzu - Özyürek
Eğitim Örgütlerinde Üretim Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Ebru Doğruöz, Murat Özdemir
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Davranış Problemleri ve Kullandıkları Stratejiler
Sevcan Yağan Güder, Erhan Alabay, Emel Güner
Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Halime Yıldırım, Menekşe Uysal Saraç, Şener Büyüköztürk
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme
Esra Sever, Ezgi Çetinkaya
Yazıca Zenginleştirilmiş Oyunun Anaokuluna Devam Eden Zihinsel Engelli Öğrencilerin Yazı Farkındalığı Becerilerine Etkisi
Merve Demir, Arzu Doğanay Bilgi
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Grafik Okuma, Yorumlama ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi
Abdullah Aydın, Fatma Tarakçı


ISSN: 1305-3515