Yayın politikası

Odak ve kapsam

ilköğretim online dergisi eğitimin bütün alanlarından özellikle ilköğretimi hedefleyen bilimsel içerikli yazılara açıktır.

 

Bölüm politikaları

Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri bu bölüme eklenecektir.

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme Makaleleri

Derleme makaleler bu bölüme eklenecektir.

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Düşünce Yazısı- Opinion paper

Bir konu hakkında bilimsel düşünce yazıları eklenebilir.

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap inceleme

Book reviews should be added here.

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Öğretim Uygulaması-Best Practices

Seçilmiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergiye gelen yazılar ön incelemeden sonra ilgili görülen alan editörüne iletilir. Alan editörü yazıyı hem şekil hem de bilimsel olarak bir ön incelemeye tabi tutar. Ön inceleme sonucu hakeme gönderilmesine karar verilirse, alan editörü tarafından alanda uzman iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerine göre alan editörü yazının reddine, düzeltmeler yapılmasına ya da kabulüne kara verebilir.

 

Yayın sıklığı

Yılda 4 kez, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

ilköğretim online

Tanım

İlköğretim Online (İOO) Ocak, 2002’de yayın hayatına başlayan, hakemli, kar amacı gütmeyen, elektronik bir dergi olup yılda 4 kez yayımlanır. İOO e-dergi sadece internet üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bir baskısı yoktur. Şimdilik erişimi ücretsizdir.

 Kapsam

İOO eğitimin tüm alanlarından ilköğretimi hedefleyen yayınlara açıktır.

 Yayın Hedefi

İOO; disipliner ve/veya disiplinler arası bir yaklaşımla, eğitim – öğretim sürecinin ilköğretim basamağında bilgi, kuram, öğretimde nitelik ve her türlü öğretim tasarım ve teknolojilerinin bu süreç içerisinde uygulamalarını tartışan yayınları yaymayı ve bu alanda bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Bu amaçla İOO İlköğretim’e yönelik,

  • Niteliksel veya niceliksel yaklaşımlarla ele alınan araştırma sonuçlarının sunulmasına;
  • Düşünce yazıları yolu ile ortaya atılacak yeni tartışma konuları ve problem konularının önerilmesine;
  • Olguların bilimsel bir süreç içerisinde, araştırma sonuçları rehberliğinde tartışılmasına ve mesleki gelişime katkıda bulunulmasına
  • Problem alanlarına dikkat çeken ve/veya çözüm üreten makalelerin yayımlanmasına ortam sağlayacaktır.

İletişim

Yazışmalarınızda öncelikle ilgili alan editörü ile bağlantıya geçiniz. Sonuç alınamaz ise ya da gerekli görürseniz aşağıdaki e-posta adresini kullanınız. 
ioo.editor@gmail.comISSN: 1305-3515