Dergi geçmişi

ilköğretim online dergisi

04.02.2013 tarihinden itibaren Scopus veri tabanında taranmaya başlamıştır.

20.10.2014 volume 13 say 4 tarihinden itibaren doi numarasıyla yayımlanmaya başlamıştır.ISSN: 1305-3515