Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

İlköğretim Online için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Örnek makaleyi inceleyerek sayfa düzenini yapabilirsiniz.

Ayrıca makalede olması gereken ayrıntılar şu şekildedir;


Başlık  (Türkçe): 16 punto, Cambria,  sola dayalı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, paragraf ayarlarında sonrasında 8 pt boşluk  bırakılmalıdır.

Başlık (İngilizce): 16 punto, Cambria,  sola dayalı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, paragraf ayarlarında sonrasında 8pt boşluk bırakılmalıdır. Sonraki başlık için 1 satır aralığı boşluk koyulmalıdır.

 

Yazar isimleri:  Yazar isimleri 10 punto, Cambria, kalın olarak ve alt alta yazılmalıdır.  Yazar isimlerinden sonra “,” koyularak kurum bilgisi yazılmalıdır. Kurum bilgisinden sonra “,” koyularak,  e-posta adresi yazılmalıdır. Kurum ve e-posta bilgileri italik olmalıdır.

 

ÖZ. 10 punto, Cambria olmalıdır. “ÖZ.” büyük harflerle yazılmalıdır. Öz bölümü araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları ve önerilerini kapsayacak şekilde 100-250 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:  ÖZ’ün altında boşluk bırakılmadan yer almalıdır. 10 punto Cambria olmalıdır. İlk harfleri büyük olacak şekilde 3-5 anahtar kelime içermelidir. Sonrasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

 

ABSTRACT: ABSTRACT büyük harfle yazılmalıdır. 10 punto Cambria olmalıdır.

Keywords. Abstract’in altında  boşluk bırakılmadan yer almalıdır. Keywords  kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır (Key Words yazılmamalıdır).

 

SUMMARY. Ingilizce uzun özet bölümüdür. SUMMARY kelimesi ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır. Purpose and Significance, Methodology, Results, Discussion and Conclusion bölümlerini içermelidir. İngilizce özetin dil bilgisi hatası içermemesi için alanda uzman birisi tarafından kontrol edilmelidir.

 

MAKALE METNİ

 

Tüm metin 11 punto Cambria tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk içermemelidir.

 

GİRİŞ: GİRİŞ başlığı büyük harfle sola dayalı olmalıdır. GİRİŞ başlığının altındaki ilk paragraf sola dayalı ve paragraf başı içermemelidir. İlk paragrafı izleyen paragraflar 1 tab girinti ile başlamalıdır. Paragraflar arasında boşluk içermemelidir.

 

YÖNTEM: YÖNTEM başlığı ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır. Araştırma deseni, Çalışma grubu gibi 2. Seviye başlıklar paragraf başı 1 tab boşluk içermelidir.

 

BULGULAR: BULGULAR başlığı ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.  2. Seviye başlıklar paragraf başı 1 tab boşluk içermelidir.

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: başlığı ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.  2. Seviye başlıklar paragraph başı 1 tab boşluk içermelidir.

 

KAYNAKÇA: Kelimesi sola hizalı büyük harfle yazılmalıdır. Altında verilen kaynaklar 10 punto yazılmalıdır. APA ya uygun şekilde hazırlanmalıdır.

 

Tablo: Tablo ismi tablonun üzerinde bulunmalıdır. “Tablo X.” kalın olarak yazılmalıdır. Tablo adı ise italik olarak yazılmalıdır. Tablo APA’ya göre düzenlenmelidir. Dikey çizgiler içermemeli ve önemli başlıklar yatay çizgilerle ayrılmalıdır. Tablo içerisindeki metin 10 punto olarak hazırlanmalıdır.

 

Şekil: Şekil ismi şeklin altında yer almalıdır. “Şekil X.” kalın olarak yazılmalıdır. Şekil ismi ise italik olarak yazılmalıdır. Şekillerin okunabilirliği ve kalitesi önemlidir.

 

 

 

KAYNAKÇA DÜZENLEME KURALLARI

 

Türkçe Makale

Toluk, Z. (2004). Matematiğin Doğasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (2), 27-34.

 

Türkçe Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 62, 5-13.

 

Türkçe Kitap

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (4. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

 

Türkçe Online Dergi

Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim-Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Mart 2004 tarihinde indirilmiştir.

 

İngilizce Makale

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students' understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), 258-292.

 

İngilizce Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning, Cognition, 43, 93-126.

 

İngilizce Edited Book

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

 

İngilizce Kitap

Billstein, R., Libeskind, S. & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

 

İngilizce Bildiri

Empson, S. B. (1995). “Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom.” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

 

İngilizce Online Dergi Makalesi

Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (November, 18). [Online]: Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.

 

İngilizce Online Rapor

TIMSS. (1999). “International mathematics report, findings from IEA’s repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eight grade.” [Online] Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_TOC.pdf.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır
 2. Gönderi dosyası Microsoft Word (veya OpenOffice)  dosyası biçimindedir.
 3. Kullanılan kaynakların (mevcut olduğu durumlarda) URL'leri verilmiştir
 4. Türkçe yazılmış makalemde,

  1)    Metin tek satır aralıklı, 11 punto ile yazılmıştır. Tablo ve resimler makale içerisinde uygun yerlerdedir.

  2)    İlk sayfada İngilizce başlık (en fazla 12 sözcük), yazar ad(lar)ı (görev yerleri, e-posta adresleri dipnot olarak) bulunmaktadır.

  120-150 sözcük arası ingilizce ABSTRACT  ve 400-500 sözcük arası İngilizce SUMMARY (Structured Abstract) yazılmıştır.

  3)    İkinci sayfada Türkçe başlık, yazar adaları, ÖZ bulunmaktadır.  Devamında yazınının diğer bölümleri bulunur.

   

  In my manuscript (English);

   

  1. Manuscript was written in 11 point-single space. Tables and figures should be inserted in the text.
  2. The first page of the article included the title (max. 12 words), Name of the Author(s), (affiliations, mailing address and e-mail as footnotes). ABSTRACT included 120-150 words. Introduction and other parts of the manuscript was placed after ABSTRACT
  The second page of the article was Cover Page written in Turkish. This part included the title of the article, ÖZ (Turkish short abstract- 120-150 word) and ÖZET (Turkish Structured abstract- 400-500 words).
 5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 7. Metin içerisinde kullanılan atıflar referans bölümüne eklenmiştir. Benzer şekilde referans bölümüne yazılmış her maddeye metin içerisinde atıf verilmiştir.
 8. İngilizce özetler gramer, anlam bütünlüğü ve yazım kalitesi açısından kontrol edilmiştir.
 9. Sahtecilik, uydurmacılık ve intihal yapılmamıştır.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansıaltında lisanslanır.
  2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
  3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 1305-3515