6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği

Alpaslan Okur, Gökhan Arı
5.211 1.131

Öz


Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde okunabilirlik üzerinde durulmuştur. Okunabilirlik, ülkemizde ve Türkçede son yıllarda rağbet edilen bir alan olmuştur. Çünkü okunabilirlik sayesinde metinlerin anlaşılabilirliği ortaya çıkmaktadır. Okunabilirlik, tümcedeki sözcük sayısına ve sözcükteki seslem sayısına dayanmaktadır. Bu sayılarla elde edilen ortalama tümce ve sözcük uzunlukları ortaya çıkarılarak okunabilirlik puanı hesaplanmaktadır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ne kadar anlaşılabilir olduklarını öğrenmek için okunabilirlik puanları çıkarılmıştır. Türkçeye uyarlanmış iki farklı formül kullanılmıştır ve bunlar karşılaştırılmıştır. Bilgilendirici ve öyküleyici metinler çalışmaya alınmıştır. Şiirler alınmamıştır. Araştırmanın sonunda, öyküleyici metinlerin okunabilirlik açıcından daha kolay olduğu gözlenmiştir. Sınıf seviyesi yükseldikçe metinlerin okunabilirlik seviyesi de yükselmiştir

Anahtar kelimeler


Okunabilirlik, metin, Türkçe ders kitabı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ashvind, N. S.; Johnny, L. M.; Christopher, L. C. and Angela, D. A. (2009). Readability and reading level of behavior treatment plans in ıntellectual disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 21: 185–194.

Ateşman, E. (1997). Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. AÜ TÖMER Dil Dergisi, 58, 171-174.

Chall, J. S. (1988). The beginning years. In. B. L. Zakalukand S. J. Samuels (eds.), Readability: its past, present, and future, Newark, DE: International Reading Association.

Clifton, C.; Staub, A. and Rayner, K. (2007). Eye movements in reading words and sentences. In Roger V. Gompel, Martin Fisher,Wayne Murray and Robin L. Hill (eds.), Eye movements: A window on mind and brain (pp. 341–372). Amsterdam: Elsevier.

Çeçen, M. A. ve Aydemir, F. (2011). Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 185-194.

Çetinkaya, G. (2010). Türkçe Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çiftçi, Ö., Çeçen, M.A. ve Melanlıoğlu, D. (2009). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 206-2

Deane, P., Sheehan, K. M., Sabatini, J., Futagi, Y., & Kostin, I. (2006). Differences in text structure and its implications for assessment of struggling readers. Scientific Studies of Reading, 10, 257– 2

DuBay, W. H. (2004). The principles of readability. U.S. : Impact Information. Costa Mesa, CA.

Erdem, C. (2011). Dil ve Anlatım Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Flesch, R. F. (1948). A new readability yardstick. Journal of Applied Psychology, 32 (3), 221-233.

Fletcher, J.M. (2006). Measuring reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 10, 323–330. Haynes, Anthony (2010). The complete guide to less on planning and preparation. New York: continuum IPG.

Klare, G. R. (1988). The formative years. readability: readability: its past, present, and future, Newark, DE: International Reading Association.

Knight-Mckenna, M. (2008). Syllable types: A strategy for reading multisyllabic words. Teaching Exceptional Children, 40, 18-24.

McLaughlin, G. H. (1969). SMOG Grading - A new readability formula. Journal of Reading, 22, 6396

Singh, J. (1995). The readability of educational materials written for parents of children with attentiondeficit hyperactivity disorder. Journal of Child and Family Studies, 4 (2), 207-218.

Sylvia, H. P.;Honghu, L.; Marie, N. F.; Leo, S. M. And Ron, D. H. (2009). Readability estimates for commonly used health-relatedquality of life surveys. Quality of Life Research,18, 889–900.

Temur, T. (2002). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Okunabilirlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Temur, T. (2004), “Okunabilirlik (Readability) Kavramı” Türklük Bilimi Araştırmaları. Bahar, 13 169-1

Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 87