Özdüzenleyici Öğrenmenin Desteklenmesi: Bir Dijital Öyküleme Uygulaması

Tulin Haşlaman
1.610 287

Öz


Bu çalışmada, öğretmen adayları, açık uçlu bir teknoloji aracı olan StoryJumper kullanarak, özdüzenleme süreçlerini destekleyen dijital öykü (DÖ) tasarlamışlardır. Araştırmada öncelikle, DÖ uygulamalarının özdüzenleme süreçlerini destekleme potansiyeli araştırılmıştır. DÖ uygulamaları, Zimmerman’ın (2000) özdüzenleme modeli temelinde geliştirilen gösterge listesi rehberliğinde, üç uzman tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmada ikinci olarak öğretmen adaylarının DÖ uygulamasına ilişkin görüşleri, açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Uzmanların görüşleri incelendiğinde; yardım arama, zamanlama, bilgi toplama vb. stratejilerin kullanımının planlanması ve zaman yönetimi ile bilgi toplama stratejilerinin kullanımının düşük düzeyde olduğu; ancak hedef belirleme, planlama, özyeterlik, hedefe yönelik olumlu duyguların desteklenmesi, görev stratejileri, strateji değiştirme, yardım arama, özdeğerlendirme, memnuniyet ve geleceğe yönelik çıkarımda bulunma gibi becerilerin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının görüşlerine uygulanan tematik analiz sonuçlarına göre hedef belirleme, plan yapma, görev stratejisi, kendini gözleme, strateji değiştirme, özdeğerlendirme, memnuniyet ve geleceğe yönelik çıkarımda bulunma becerilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak, araştırmada DÖ uygulamasının, özdüzenleme süreçlerini destekleme potansiyeline ilişkin uzman değerlendirmeleriyle öğretmen adaylarının tasarlama sürecine ilişkin görüşlerinin paralel olduğu görülmektedir.

Tam metin:

PDF