Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında ve Öğretim Programındaki Benzetmelerin İncelenmesi PDF
Muammer Çalık, Emine Kaya
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) Geliştirilmesi PDF
Taner Altun
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri PDF
Nilgün Tatar, Kübra Elif Bağrıyanık
İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi PDF
Fulya Cenkseven Önder, Mediha Sarı
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Yer Alan Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanına Ait Kazanımlar İle Fizik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Fen Okuryazarlığı Açısından Karşılaştırılması PDF
Ferat Yılmaz, Meral Öner Sünkür, Mustafa İlhan, pp.915-926
Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının incelenmesi PDF
Hasan Yılmaz, Önder Sipahioğlu
Görselleştirme Yaklaşımının Matematiğe Yönelik Tutum ve Başarıdaki Rolü PDF
Oya Uysal Koğ, Neş\'e Başer
8. Sınıf Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi PDF
Bekir Yıldırım, Sönmez Girgin
Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Bir Örnek Uygulama PDF
Esra Bozkurt, Ramazan Demir
A Case Study about Computational Estimation Strategies of Seventh Graders PDF
Burçak Boz, Safure Bulut
Öğrencilerin Orantısal Akıl Yürütme ve Gerçekçi Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Asuman Aladağ, Perihan Dinç Artut
Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler PDF
Türkan Doğan, Neslihan G. Karaman, Aysel E. Çoban, Figen Çok
7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi PDF
Cemalettin Işık, Tuğrul Kar
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Niteliklerine İlişkin Bilişsel Kurguları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme PDF
Mecit Aslan, Ali Yakar, pp.1036-1052
Öğretmenlerin Emeklilik Dönemine ve Emekliliğe Hazırlık Eğitimine İlişkin Görüşleri PDF
Hülya Şahin, Abdullah Selvitopu
Analysis of the Relationship between Reading and Writing Attitudes of Teacher Candidates and Their Academic Achievements through the Structural Equation Model PDF
Emre Ünal, Kamil İşeri
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF
A.Rezan Cecen-Erogul, Timur Dingiltepe
Bir İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yapılan Başvuruların İncelenmesi PDF
Alim Kaya, Zerrin Bölükbaşı Macit, Diğdem M. Siyez
Didaktiksel Dönüşüm Teorisine Göre Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin İncelenmesi PDF
Gülşah Kaya, Mustafa Ergun
Pedagogical Materials Use of Primary Grade Teachers in Mathematics Education PDF
Veli Toptaş, Serkan Çelik, E.Tuğçe Karaca
Görme Engelliler için Matematik Öğretim Materyali Tasarımı: İğneli Sayfa PDF
M. Şahin Bülbül, Belkıs Garip, Ümmügülsüm Cansu, Dilber Demirtaş


ISSN: 1305-3515