Cilt 13, Sayı 4 (2014)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri PDF
Hakan SARIÇAM
Fen ve Teknoloji Öğretimi I Dersindeki Öğrenme Ortamının Karma Yöntem İle Değerlendirilmesi PDF
Koray Kasapoğlu, Nil DUBAN, Aslı YÜKSEL
“İlköğretim Kurumları Standartları”nın Uygulanmasına Yönelik İl Eğiticilerinin Görüşleri PDF
Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi PDF
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN
Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması PDF
Işıl KABAKÇI YURDAKUL, H. Ferhan ODABAŞI, Kerem KILIÇER, Ahmet N. ÇOKLAR, Gürkay BİRİNCİ, A. Aşkım KURT
Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimindeki Tercihleri PDF
Canay DEMİRHAN İŞCAN
Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle Çıkarma İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi PDF
Tuğrul KAR, Cemalettin IŞIK
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi PDF
Esin ÖZER, M. Engin DENİZ
Parçalanmış Aileye Sahip Çocukların Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasının İşlenişine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Zehra Duygu Şahin, Taner Altun
Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği PDF
Salih BİRİŞÇİ, Selcen ÇALIK UZUN
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme PDF
Mehmet Hayri SARI
Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi PDF
Mehmet TEYFUR
Sanal Uygulama Topluluğu Üyelerinin Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi PDF
Turgay ALAKURT, Hafize KESER
Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Yapılarına Etkisi PDF
İbrahim BİLGİN, İdris AKTAŞ, Abdullah ÇETİN
Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi PDF
Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR
Rehberlik ve Denetim Sürecinde İl Eğitim Denetmenleri Kaynaklı İletişim Engellerine İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Necmi GÖKYER, Murat TUNCER
Bilgisayar Ortamında Ve Kağıt-Kalem Formunda Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Eren Can AYBEK, R. Nükhet DEMİRTAŞLI
Öğretmenin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Başarısızlığından Sorumluluk Algısı Konusunda Görüşler: Biyoloji Öğretmen Adayları Örneği PDF
Gülay EKİCİ
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları PDF
Cevriye Ergül, Gökçe Karaman, Gözde Akoğlu, Mümin Tufan, Ayşe Dolunay Sarıca, Zeynep Bahap Kudret
Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki PDF
Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihal TUNCA, Özgür ULUBEY
Affetmenin Kendini Gerçekleştirme Üzerindeki Etkileri PDF
Enver SARI
2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi PDF
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK
Yaratıcılık – Zekâ İlişkisi: Yeni Deliller PDF
Feyzullah ŞAHİN
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler PDF
Fatih ÖZDİNÇ, Arif ALTUN
Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı PDF
Sinan OLKUN, Emel YILDIZ, Mehmet Hayri SARI, Aslıgül UÇAR, Nazlı AYBALA TURAN


ISSN: 1305-3515