Cilt 14, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Hayat Bilgisi Dersi ve Çoklu Zekâ Alanları: İkinci Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarının Değerlendirilmesi PDF
Mustafa BEKTAŞ, Ebru UZUNKOL
Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğrenen Örgüt ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Ahmet AYIK, Gönül ŞAYİR
Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Mustafa GÜLER, Taner ALTUN, Ali TÜRKDOĞAN
7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi PDF
Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL
Şiddetin Yaygın Olduğu Okullarda Öğrencilerin Okul İklimine İlişkin Algıları PDF
Özlem KARAMAN, Filiz YURTAL
Empati Geliştirme Grup Rehberliği Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Etkisi PDF
Tuğba YILMAZ-BİNGÖL, Recep UYSAL
Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi PDF
Bilge GÖK, Kübra ATALAY KABASAKAL, Sevda ÇETİN
Okul Öncesi Eğitimi Döneminde İsim Yazma Becerilerinin İncelenmesi PDF
Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Emine MUSLUGÜME, Çiğdem HUZ, Gülhan YILMAZ, Beste ÖZTÜRK
Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Hazırlama Becerileri ve Becerileri Kullanma Sıklıklarına Etkisi PDF
Bülent ÖZDEN, Alev ÖNDER, Yücel KABAPINAR
Periyodik Sistem Konusu ve Analojilerle Öğretim Modeli: Yöntem, Cinsiyet ve Motivasyon Faktörlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi PDF
Nursen AZİZOĞLU, Sevgi ASLAN, Saadet PEKCAN
Sınıf Öğretmenleri İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması PDF
Süleyman Nihat ŞAD, Okay DEMİR
Using Structural Equation Modeling to Investigate Students’ Reading Comprehension Abilities PDF
Aylin ALBAYRAK SARI
Sokakta Çalışmak ve Gelir Düzeyi Erinlerin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Etki Eder mi? (Diyarbakır İli Örneği)* PDF
Mehmet Ali YILDIZ, Baki DUY
İlköğretim Öğrencilerinin Resimsel Anlatımlarında Müzik İmgesi ve Okuldaki Müzik Dersiyle İlişkisi PDF
Salim SEVER
Türkiye’de Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi PDF
İlkay ABAZAOĞLU, Yılmaz YILDIZHAN, Murat YATAĞAN
Mesleki Gelişim: Öğrenen olarak Öğretmen Eğitimcileri PDF
Tuba GOKMENOGLU, Gizem BEYAZOVA, Alçin KILIÇOĞLU
Türkiye’de Eğitime Erişimin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Nurhayat GÜREL, Sadık KARTAL
Effects of Virtual Experiments Oriented Science Instruction on Students’ Achievement and Attitude PDF
Özge SARI AY, Serkan YILMAZ
Okul Müdürlerinin Okul Geliştirme Yönetim Ekibine İlişkin Görüşleri Başlıksız PDF
İdris ŞAHİN
Okul Yöneticilerinin Değişime Yönelik Eğilimleri PDF
Suzan Canlı, Hasan DEMİRTAŞ, Niyazi ÖZER
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları PDF
Dilek GENÇTANIRIM, Bayram TAY
Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması PDF
Mehmet İkbal YETİŞİR, Eren CEYLAN
İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Orhan ÇAKIROĞLU
A Qualitative Research On 2ND Grade Teachers’ Opinions About 2ND Grade English Language Teaching Curriculum PDF (English)
Orhan İYİTOĞLU, Bülent ALCI
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanan Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterliğini Geliştirme Programının Etkililiği PDF
Murat TOPAL, Özcan Erkan AKGÜN
Öğretmen Perspektifinden Yazma ve Yazmanın Öğrenme Amaçlı Kullanımı: Ölçme Envanteri Geliştirme ve Durum Değerlendirmesi PDF
Bilge ÖZTÜRK, Murat GÜNEL
Anaokulu Çocuklarının Dünyanın Şekline İlişkin Zihinsel Modelleri PDF
Mesut SAÇKES, Halil İbrahim KORKMAZ
Middle School Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Knowledge about Quadrilaterals PDF (English)
Elif Nur AKKAŞ, Elif TÜRNÜKLÜ
Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması PDF
Faika ŞANAL KARAHAN, Erdal HAMARTA
Ortaokul Öğretmenlerinin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar(Elazığ İli Örneği) PDF
Birsel AYBEK, Serkan ASLAN
Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi PDF
Mehmet Fatih AYAZ, Behçet ORAL, Mikail SÖYLEMEZ


ISSN: 1305-3515