Cilt 15, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri PDF
Yasin Akay, Murat Çırakoğlu, Burcu Hancı Yanar
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri PDF
İffet Elif Yetkin Özdemir, Mesture Kayhan Altay
8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri PDF
Elif Türnüklü, Ayşe Simge Ergin
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri PDF
Süleyman Nihat Şad, Yusuf Kenan Şahiner
48-60 Aylık Çocukların Öğretmen Kavramına Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi PDF
Berat Ahi, Mehmet Akif Cingi, Abdullah Oğuzhan Kıldan
Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Gökhan Atik, Oya Yerin Güneri
Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri PDF
Merve Avcı, Hatice Memişoğlu
Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi PDF
Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Abdullah Atan, Hayriye Asar, Feride Mumcular, Ahmet Yüce, Mehmet Kıraç, Çağatay Kilimlioğlu
Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi PDF
Nurten Karacan Özdemir
Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Azmi Turkan, Hasan Aydın, Sadık Selman Üner
Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek PDF (English)
Arzu Akar Gençer
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı PDF
Fatih Öztürk, Elvan Günel
Two Distinct Perspectives on Ratios: Additive and Multiplicative Relationships between Quantities PDF (English)
İbrahim Burak Ölmez
Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü PDF PDF
Emine Babaoğlan, Ejder Çelik, Hülya Çakır
Farklı Eğitim Programlarıyla Yetişen Öğretmenlerin Hizmet Öncesinde Aldıkları Eğitimin Etkililiğine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması PDF
Kamil - Yıldırım
8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi PDF
Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan
Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Okuma ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma PDF
Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Cevriye Ergül
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi PDF
Sibel Açışlı
Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi PDF
Semra Öztürk Özgönenel, Alev Girli

Kitap inceleme

Erdem, A., R. (2013). Öğretmen Yetiştirmenin Bugünü ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN 978-605-5213-29-9. PDF
Feyzi Kaysi
Loughran, J., Berry, A. and Mulhall, P. (2012).Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge PDF
Şafak Uluçınar Sağır, Menşure Alkış Küçükaydın


ISSN: 1305-3515