Cilt 15, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Konusundaki Matematiksel Dil Becerilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi PDF
Zeynep Çakmak, Ömer Faruk Çetin, Mehmet Bekdemir
Eğitim Liderliği ve Yönetimi Kapsamında 2012 Yılında Yayınlanmış Olan Makalelerin Amaç ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Deniz Gülmez, Mustafa Yavuz
Ergenlikte Saplantılı İnternet Kullanımın Ebeveyn ve Ergenlerin Bildirimine Dayalı Olarak İncelenmesi PDF
Yalçın Özdemir, Yaşar Kuzucu, Şerife Ak
Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Bulunan İlkokullardaki Sınıf Kütüphanelerinin Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi PDF
Gülhiz Pilten, Nalan Tolgay
Okul Öncesi Eğitim Programı ve Örtük Program Bağlamında Akıl Yürütme Becerilerinin Yeri PDF
Nisa Başara Baydilek, Adil Türkoğlu
Köy ve Kasabalarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleğin İlk Yılında Yaşadıkları Güçlükler PDF
Mustafa Öztürk
Öğretmen Liderler: Öğretmen Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma PDF
Aydın Balyer
İlkokul 4. Sınıflarda Matematik Tarihi Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri PDF
Ezgi Ersoy, Cumali Öksüz
Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi PDF
Ebru Ezberci Çevik, Mehmet Altan Kurnaz
Sorgulamaya Dayalı Laboratuvarlara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri PDF
Şenol Şen, Ayhan Yılmaz, Ümit Işık Erdoğan
Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri PDF
Hasan Basri Kansızoğlu
Resimli Çocuk Kitapları ve Okur-Tepki Teorisi PDF
Mustafa Ulusoy
Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı: Ağaç Bilimcilerin Araştırmaları Projesi PDF
Arzu Arıkan, İlayda Kimzan
İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Bilimsel Süreç Becerileri Programının Etkililiğinin Belirlenmesi PDF
Fatma Betül Kurnaz, Ömer Kutlu
Origami in Mathematics Education: The Development and Validation of an Origami-Related Self-Efficacy Scale PDF (English)
Okan Arslan, Mine Işıksal-Bostan
4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri PDF
Emine Gül Özenç, Zeynel Ersin Özcan, Feramuz Güçlü, Ebru Keser Güney
Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi PDF
Hakan Ülper, Kutlay Yağmur
Türk Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma ve Yönelimler: 2005 – 2014 Yılları Arası Bir İçerik Analizi PDF
Fulya Kula, Özlem Sadi
İstatistiksel Veri Analizinde R Yazılımı Ve Kullanımı PDF
Celal Deha Doğan, Müge Uluman
Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Görüşleri (Niğde İli Örneği) PDF
Damla Bulut, Yasemin Gülsoy
“Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor” Projesinin Değerlendirilmesi PDF
Derya Göğebakan Yıldız, Hasan Çetin, Abbas Türnüklü, Mustafa Tercan, Cemile Çetin, Tarkan Kaçmaz
Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi PDF
İlker Kösterelioğlu, Ümit Çelen
Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması PDF
Can Güldüren, Levent Çetinkaya, Hafize Keser
PISA 2012 Türkiye Verilerine Göre Öğrencilerin Matematik Anksiyetesinin Sınıflandırıcıları PDF
Cemre Erten Tatlı, Derya Atalan Ergin, Ergül Demir
Araştırma Temelli Öğrenmenin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Araştırma Becerileri Üzerindeki Etkisi PDF
Gülnihal Alkan Dilbaz, Tuğba Yanpar Yelken, Sinan Özgelen
Öğretim Uygulaması: Ekmeğimiz Küflenmesin PDF
Vildan Çayak, Sibel Telli


ISSN: 1305-3515