Cilt 15, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Özerk Benlikli Birey Yetiştirme Sürecinde Çağdaş Dil ve Edebiyat Öğretimi Ortamlarının (Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı) Önemi PDF
Canan Aslan
Ortaokul Öğrencilerinin Zihinden Hesaplama Yaparken Kullandıkları Stratejiler PDF
Murat Duran, Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan
Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Gerçekleştirilen Ders Dışı Egzersiz Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri PDF
Şahin İdin, Pınar Özdemir Şimşek
Çalgı Eğitiminde Algılanan Aile Desteği Ölçeği : Geçerlik Güvenirlik Analizi PDF
Demet Girgin
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yansıtıcı Günlükler PDF
Adnan Küçükoğlu, Ceyhun Ozan, Adnan Taşgın
Opinions Of K-12 Students About An Online Social Learning Environment, Edmodo PDF
Ebru Dere, ummuhan avci yucel, serpil yalcinalp
Bağlanma Boyutları ,Sınıf Yönetimi Profilleri ve Öğretmen-Aile Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi1 PDF
Seda Ata, Berrin Akman
Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri PDF
İbrahim Yaşar Kazu, Pınar erten
Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Feyzullah Şahin
Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dili Becerilerinin Gelişimine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi PDF
Tangül Uygur Kabael, Ayla Ata Baran
Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması PDF
Önder Sünbül, Seçil Ömür Sünbül
Ortaöğretim Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi PDF
Sinan Bilici, Çetin Güler
Fen Bilgisi Öğretmen Özelliklerinin Öğrenci Fen Başarısı İle İlişkisi: TIMSS 2011 Verilerine Göre Bir Durum Analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye) PDF
İlkay Abazaoğlu, M. Fatih Taşar
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Bileşenler Açısından İncelenmesi: Koni Örneği PDF
Burçin Gökkurt, Yasin Soylu
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi PDF
Erkan Dinç, Servet Suna Üztemur
Eğitimde Teknoloji Kullanımına Özel Okul Öğretmenlerinin Yaklaşımı PDF
Bülent Gürsel Emiroğlu
Ortaokul 7. Sınıf ‘Vücudumuzdaki Sistemler’ Ünitesine Yönelik Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği Geliştirilmesi PDF
Çiğdem Şahin, Şahin Bodur
Üstün Yetenekli Çocukların Öfkeyle Başa Çıkma ve Karar Verme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Evren Ersoy, Mehmet Engin Deniz
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Müge Yüksel, Emre Yılmaz
Study in Teacher Education: Effects of Activity-Based Instruction on Student Teachers’ Achievement PDF (English)
Melek Çakmak
Psikolojik Doğum Sırası İle Yetersizlik Duygusunun Yetişkin Bağlanma Stillerini Yordama Düzeyinin İncelenmesi PDF
Halil Ekşi, Erdem Sevim, Bilge Kurt
Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkilerinde Bağlılık Kavramının Önemi ve Bağlılığın Olası Yordayıcıları PDF (English)
Ceyda Öztekin


ISSN: 1305-3515