Cilt 16, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Okul Bahçesi Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri PDF
Mustafa Ürey, Volkan Göksu, Ataman Karaçöp
Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleriyle Taşımalı Eğitim Uygulaması Değerlendirilmesi: Bozova İlçesi Örneği PDF
Ayşe Şimşek, Serap Büyükkıdık
The Long Walk to Quality Teacher Education in Indonesia: Student Teachers’ Motives to become a Teacher and Policy Implications PDF (English)
Amirul Mukminin, Titin Rohayati, Herland Akbari Putra, Akhmad Habibi, Mia Aina
Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklar için Eğitsel Değerlendirme ve Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formlarının Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi PDF
Veysel Aksoy, İbrahim Halil Diken
Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı* PDF
Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Temelli Fen Derslerinin İncelenmesi: Eylem Araştırması PDF
Emrah Hiğde, Hilal Aktamış
Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study PDF (English)
YAVUZ Sökmen, YASEMİN Taş, SAVAŞ Yeşilyurt, AHMET Nalçacı
Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi PDF
Tuğba Ecevit, Pınar Özdemir Şimşek
İlkokul Öğrencilerinin Sürekli Kaygı, Yetkinlik ve Üzüntü Yönetimine İlişkin Araştırma PDF
Tuğba Seda Çolak, Gülperi Eren, Uğur Doğan
ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi PDF
Yakup Balantekin, Asude Bilgin
Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler PDF
Hatice Çiğdem Yavuz, Münevver İlgün Dibek, Seher Yalçın
Sosyal Medya Öğretmen - Öğrenci Etkileşimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Ağah Tuğrul Korucu, Ertuğrul Usta
Investigating Group Invariance of Equating Results PDF (English)
Neşe Gübeş, Hülya Kalecioğlu
Sosyal Bilgiler Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği (SÖYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Melehat Gezer, İbrahim Fevzi Şahin
Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Yayınlarından Bir Kartpostalın Çocuk Hakları Bağlamında İncelenmesi PDF
Azize Ummanel
Öğretmenlerin Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşlerinin CHAID Analizi ile İncelenmesi PDF
Sevilay Kilmen, İlker Kösterelioğlu
Okulöncesi Eğitimde Çocuğu Olan Kadınların “Kadın” İmgele-rinin Sanat Terapi ve Yaratıcı Drama Teknikleri ile İncelen-mesi PDF
Fatma Akfırat
Ders Denetimi İle İlgili Yönetmelik Değişikliğin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Yılmaz Tonbul, Ercan Baysülen
Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri PDF
Sevda Küçük, Burak Şişman
“Burnumdan Aldığım Nefes Nereye Gidiyor?”: Çocukların Solunum Sistemi Hakkındaki Bilgileri PDF
Berat Ahi, Sibel Balcı
Psikolojik Güçlendirme, Liderlik Uyumu ve Öğretmen Performansı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü PDF
MURAT Özdemir, Safiye Çiğdem Gören
İlkokul-Ortaokul Öğrencileri ve Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri PDF
Sibel Duru, Suna Çöğmen
Bir Yöntem Olarak Drama Bilişim Teknolojileri Öğretiminde İyi Bir Seçenek Olabilir mi? PDF
Tuğçe Sarıoğlu, Günizi Kartal
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Programlama Öğretimi Deneyimleri PDF
Esra Yecan, Hüseyin Özçınar, Tayfun Tanyeri


ISSN: 1305-3515