Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 1999-2007 TIMSS Fen Bilimleri ve Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sınavda En Başarılı İlk Beş Ülke-Türkiye Örneği Ayrıntılar   PDF
Salih Uzun, Suphi Önder Bütüner, Nevzat Yiğit
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 1 2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hilal Kazu, Serkan Aslan
 
Cilt 15, Sayı 4 (2016) 2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi Öz   PDF
Caner Aladağ
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) 2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi Öz   PDF
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1 4 ve 5. sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Ece Zehir Topkaya and Özge Küçük
 
Cilt 15, Sayı 2 (2016) 4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
Emine Gül Özenç, Zeynel Ersin Özcan, Feramuz Güçlü, Ebru Keser Güney
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) 48-60 Aylık Çocukların Öğretmen Kavramına Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi Öz   PDF
Berat Ahi, Mehmet Akif Cingi, Abdullah Oğuzhan Kıldan
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3 4th, 6th, and 8th Grade Turkish Elementary Students\' Epistemological Beliefs Ayrıntılar   PDF
Yezdan Boz, Murat Aydemir, Nurdane Aydemir
 
Cilt 14, Sayı 4 (2015) 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Sözel Problemleri Çözme Sürecinin İncelenmesi Öz   PDF
Derya Çelik, Duygu Taşkın
 
Cilt 16, Sayı 3 (2017) 5. Sınıf Öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Yaklaşımın Etkisi Öz   PDF
Fethiye Karslı, Ülkü Saka
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 2 5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçek Geliştirme Çalışması Ayrıntılar   PDF
Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Atiye Adak Özdemir
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 1 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği Öz   PDF
Alpaslan Okur, Gökhan Arı
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 6 -8. Sınıf Öğrencilerinin Ortalama Kavramına Yüklediği Anlamlar Ayrıntılar   PDF
Zülbiye Toluk Uçar , Elif Nur Akdoğan, pp.391-400
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma Ayrıntılar   PDF
Belma Yolcu, Aytaç Kurtuluş
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 60-72 aylık çocukların bazı beslenme alışkanlıklarının incelenmesi Öz   PDF
Şahide Oğuz, Didem Önay Derin
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 6-14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri Ayrıntılar   PDF
Sinem Sezer, Ayça Akın
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 6-7 ve 8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihinin Kullanım Şekilleri Öz   PDF
Adnan Baki, Suphi Önder Bütüner
 
Cilt 15, Sayı 4 (2016) 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Safure Bulut, Burçak Boz, Fatma Derya Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) 7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi Öz   PDF
Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri Ayrıntılar   PDF
Mehmet Altan Kurnaz, Ali Değermenci
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi Ayrıntılar   PDF
Cemalettin Işık, Tuğrul Kar
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 8. Sınıf Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Ayrıntılar   PDF
Bekir Yıldırım, Sönmez Girgin
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri Öz   PDF
Elif Türnüklü, Ayşe Simge Ergin
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) 8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 8. Sınıf Öğrencilerinin Özel Dörtgenleri Tanıma ve Aralarındaki Hiyerarşik Sınıflamayı Anlama Durumları Ayrıntılar   PDF
Devrim Yaşar Aktaş, Meral Cansız Aktaş
 
Toplam 1041 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-3515