Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2002 Cilt: 1 Sayı: 1 Elektronik İletişim Ayrıntılar   PDF
Veysel Sönmez
 
Yıl: 2003 Cilt: 2 Sayı: 2 Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri Yazılımını Kullanarak Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi Ayrıntılar   PDF
Mine Işıksal, Petek Aşkar
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 3 Elementary Students' Metacognition and Epistemological Beliefs Considering Science Achievement, Gender and Socioeconomic Status Ayrıntılar   PDF
Mustafa Sami Topçu, Özgül Yılmaz-Tüzün
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) Empati Geliştirme Grup Rehberliği Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Etkisi Öz   PDF
Tuğba YILMAZ-BİNGÖL, Recep UYSAL
 
Cilt 14, Sayı 1 (2015) Enacting the National Curriculum in a Rural Elementary School: A Qualitative Study of a Beginning Language Teacher's Experiences Öz   PDF
Zeynep BAŞER, A. Cendel KARAMAN
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 Environmental Attitude Scale Developed by Structural Equation Modeling Ayrıntılar   PDF
Emel Okur, Şükran Yalçin-Özdilek
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Environmental Rights of Children and a General Evaluation of Environmental Education in Turkish Educational System Ayrıntılar   PDF
Pelin Taşkın
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) Erdem, A., R. (2013). Öğretmen Yetiştirmenin Bugünü ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN 978-605-5213-29-9. Öz   PDF
Feyzi Kaysi
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Ergenler İçin Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ayrıntılar   PDF
Hicran Çetin
 
Cilt 14, Sayı 3 (2015) Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Hale Ilgaz
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1 Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi Ayrıntılar   PDF
Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Emel Arslan, Yeliz Saygın
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler Ayrıntılar   PDF
Türkan Doğan, Neslihan G. Karaman, Aysel E. Çoban, Figen Çok
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler Ayrıntılar   PDF
Türkan Doğan, Neslihan G. Karaman, Aysel E. Çoban, Figen Çok
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3 Ergenlerde Davranış Problemlerinin, Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Sinem Şimşek, Fulya Cenkseven - Önder
 
Cilt 14, Sayı 3 (2015) Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü Öz   PDF
Ali Karababa, Bülent Dilmaç
 
Cilt 14, Sayı 1 (2015) Ergenlerde Kimlik Statülerinin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordama Gücü Öz   PDF
Tuncay Oral, Sevgi Özgüngör
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 Ergenlerde Risk Almanın İçsel Kaynaklarının Benmerkezlilik, Akran Baskısı, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Neslihan Güney Karaman
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin, Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Zeliha Traş, Emel Arslan
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 3 Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları Ayrıntılar   PDF
Atılgan Erözkan
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 3 Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem Çözme ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Erdal Hamarta
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 Ergenlerin Yalnızlık ve Yaşam Doyumu: Çalgı Çalma ve Müzik Topluluğuna Katılmanın Aracı ve Farklılaştırıcı Rolü Ayrıntılar   PDF
Şahin Kapıkıran, Ufuk Yağcı
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Ergenlerin Yasa Karşı Tutumlarının Cinsiyet ve Depresyon Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması Ayrıntılar   PDF
Seher Balci-Çelik
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Jale Eldeleklioğlu
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 1 Ergenlik ve Cinsel Sağlık Eğitimi ile İlgili Grup Rehberliğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi Ayrıntılar   PDF
Seher Güler, Zeynep Deniz Yöndem
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 Ergenlikte Kimlik Statüleri ve Risk Alma Arasındaki İlişki Öz   PDF
Ümit Morsünbül
 
Toplam 1041 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1305-3515