Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 8.Sınıf Denklemler Konusunun Matematik Tarihi Kullanılarak Öğretimi Ayrıntılar   PDF
Suphi Önder Bütüner
 
Cilt 15, Sayı 1 (2016) 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi Öz   PDF
Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Hücre Konusundaki Kavramsal Anlama Güçlüklerinin Tespiti Ayrıntılar   PDF
Ridvan Kete, Yasemin Horasan, Bahadir Namdar
 
Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 4 A Case Study about Computational Estimation Strategies of Seventh Graders Ayrıntılar   PDF
Burçak Boz, Safure Bulut
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 A Comprehensive Research Design for Experimental Studies in Science Education Öz   PDF
Mustafa Serdar Köksal
 
Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 A Factor Analysis Study on the Skills and Values Covered in the Social Studies Course Ayrıntılar   PDF
Yadigar Doğan, Gönül Onur Sezer, pp.499-509
 
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 A Look within Individual Cases into Elementary Teachers' Beliefs and Practices of Writing Instruction Ayrıntılar   PDF
Demet Seban
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 A Predictive Analysis of Primary School Teachers\' Organizational Socialization Öz   PDF
Gökhan Kılıçoğlu, Derya Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) A Qualitative Research On 2ND Grade Teachers’ Opinions About 2ND Grade English Language Teaching Curriculum Öz   PDF (English)
Orhan İYİTOĞLU, Bülent ALCI
 
Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 3 A Review of Research on Educational Theories and Approaches Affecting Students Achievement: 1990-2011 Öz   PDF
Esra Eret, Tuba Gokmenoglu, Cennet Engin-Demir
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 A Study on Variables that Affect Class Scores of Primary Education Students in Placement Test Ayrıntılar   PDF
Mustafa Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 4 (2015) ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Öz   PDF
Belgin Sönmez, Gülten Feryal Küçüker, Kıymet Selvi
 
Cilt 16, Sayı 1 (2017) Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study Öz   PDF (English)
YAVUZ Sökmen, YASEMİN Taş, SAVAŞ Yeşilyurt, AHMET Nalçacı
 
Cilt 14, Sayı 3 (2015) Adaptation of Science Attitude Scale Developed for Primary School Students into Turkish: Validity and Reliability Studies Öz   PDF
CEMAL Tosun, Murat Genç
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability Study Ayrıntılar   PDF
Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Affetmenin Kendini Gerçekleştirme Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Enver SARI
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri için Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri Ayrıntılar   PDF
Yalçın Özdemir ve  Figen Çok
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri Öz   PDF
Hakan SARIÇAM
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2 Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği) Ayrıntılar   PDF
Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
 
Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 2 Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S. ve Öztürk, C. (2006). Öğretenler ve Öğreneler için Ek Açıklamalarla Yeni İlköğretim Programları (1-5.Sınıflar). 1.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ayrıntılar   PDF
Tamer Kutluca, Osman Birgin
 
Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Akçalı, S. İ. (Editör) (2007). Gündelik Hayat ve Medya: Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar. Ankara: Ebabil Yayıncılık. Ayrıntılar   PDF
Akan Deniz Yazgan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2014) Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi Öz   PDF
Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR
 
Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3 Akran Arabulucuların Perspektifinden Çatışan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadığı Zorluklar Ayrıntılar   PDF
Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü
 
Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 2 Aktaş – Arnas, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi: Adana. Ayrıntılar   PDF
Şerife Seviş
 
Yıl: 2004 Cilt: 3 Sayı: 1 Aktif öğrenme Ayrıntılar   PDF
Ramazan Gürbüz, Bayram Coştu
 
Toplam 1041 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-3515