ŞAFİÎ’NİN KIYAS ANLAYIŞI

Ayşe KOÇ
1.977 568

Öz


İslam dininde aklın yeri, önemi, fonksiyonu gibi konular İslam düşüncesinde ilk dönemlerden itibaren üzerinde tartışılan meselelerden biri olmuştur. Usul ve fürû-i fıkıh perspektifinden bakıldığında ise aklın ehemmiyeti ve rolü, daha çok re’y etrafında yapılan tartışmalarla şekillenmiştir. Tanıtımını yapacağımız bu kitap, bir hüküm çıkarma metodu ve aynı zamanda İslam dininin de kaynaklarından biri kabul edilen kıyasın, Şafiî metodolojisinde nasıl ele alındığını ve nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu kitap, hem ehl-i re’y hem de ehl-i hadis fıkhına vâkıf olan Şafiî’nin kıyas hakkındaki görüşlerini oldukça tafsilatlı bir şekilde izah etmektedir. Aynı zamanda bu kitap, Soner Duman’ın doktora tezidir. 

Anahtar kelimeler


Şafii; Metodoloji; Kıyas; Soner Duman; er-Risale

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20486/imad.18450Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e- ISSN: 2149-0872

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA

Tel: +90 (274) 265 22 29 / Faks: +90 (274) 265 22 30 / imaddergi@gmail.com