CAMİÜ’T- TİRMİZİ NÜSHALARININ RİVAYETİ

Tuğberk UĞURLU
1.930 361

Öz


Bu makale Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1954, sayı 16, 258-270 sayfaları arasında yayınlanmıştır. Tercümede yazarın tercih ettiği terimsel kavramlar korunmaya çalışılmış, İngilizce aktarılmış olan Arapça köklü isimler Türkçeleştirilerek yazılmıştır. Aynı şekilde, İngilizce literatüre uygun olarak verilmiş dipnotlar da Türkçeleştirilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Tirmizi; Camiu't-Tirmizi; James Robson;Hadis; Kütüb-ü Sitte

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20486/imad.69636