CAMİÜ’T- TİRMİZİ NÜSHALARININ RİVAYETİ

Tuğberk UĞURLU
1.866 347

Öz


Bu makale Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1954, sayı 16, 258-270 sayfaları arasında yayınlanmıştır. Tercümede yazarın tercih ettiği terimsel kavramlar korunmaya çalışılmış, İngilizce aktarılmış olan Arapça köklü isimler Türkçeleştirilerek yazılmıştır. Aynı şekilde, İngilizce literatüre uygun olarak verilmiş dipnotlar da Türkçeleştirilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Tirmizi; Camiu't-Tirmizi; James Robson;Hadis; Kütüb-ü Sitte

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20486/imad.69636Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e- ISSN: 2149-0872

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA

Tel: +90 (274) 265 22 29 / Faks: +90 (274) 265 22 30 / imaddergi@gmail.com