VAHİD PAŞA KÜTÜPHANESİ 1326 NO’LU EL YAZMASI KUR’ÂN-I KERÎM HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

Asiye TIĞLI
2.082 462

Öz


Kütahya Vahit Paşa Kütüphanesi’nde bulunan el yazması Kur’ân-ı Kerîm, burayı ziyaret eden pek çok araştırmacının dikkatini çekmekte ve merak uyandırmaktadır. Kütahya’nın serin ve kuru havasının da etkisiyle olsa gerek oldukça sağlam bir şekilde günümüze kadar korunmuş olan Mushaf-ı şerif’in hikâyesini öğrenmek adına bir ön incelemenin yapılması gerekli görülmüş ve bunun için girişimde bulunulmuştur. Bu amaçla gerçekleştirilen ve özellikle Kur’ân tarihi ve tefsir uzmanları için yalnızca bir ön hazırlık niteliğinde olan bu ilk girişimin sonuçlarını, araştırma notları olarak hizmete sunmayı uygun gördük.

Anahtar kelimeler


Vahit Paşa El Yazma Kütüphanesi; Kur'an-ı Kerim; Şahinzade Hacı Ahmet Ağa; Naci Ağa, Kütahya

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20486/imad.71404