V. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (12-15 Mayıs 2016 Isparta)

Tuğberk UĞURLU, Sümeyye SEVİNÇ, Emeti ÇALIŞKAN, Ayşenur AYDINLI, Hilal ÖZDEMİR, Rabia YILDIRIM
1.966 873

Öz


İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da, dördüncüsü 2015 yılında Kütahya’da gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) beşincisi 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Anahtar kelimeler


V. TLÇK; İslam Hkuku; İslam Mezhepleri; İktisat; Siyaset

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20486/imad.17481