Kütüphaneciler için bilgi

İMAD (İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi), İslam medeniyeti ile ilişki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, güzel sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlanmaktadır.e- ISSN: 2149-0872

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA

Tel: +90 (274) 265 22 29 / Faks: +90 (274) 265 22 30 / imaddergi@gmail.com