Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences

32.384 13.402

Cilt 3, Sayı 5 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Yayın Kurulu PDF (English)
Editör ' den
Editörün Mesajı PDF (English)
Celalettin Aktaş
GENÇLER NEDEN SNAPCHAT KULLANIYOR KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA PDF (English)
Tolga Kara
GÜNDELİK YAŞAMDA İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANIM PRATİKLERİ: KUZEY KIBRIS VAKA İNCELEMESİ∗ PDF (English)
Nuran Öze
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL BÖLÜNME VE FARKLI YAKLAŞIMLAR PDF (English)
Emel Baştürk Akca, Buket Kaya
YENİ BAĞLAMLARINDA DEVAM EDEN SORUNLAR: DİJİTAL KAPİTALİZM VE KULLANICI EMEĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK ÜZERİNE PDF (English)
Serhat Kaymas
NEWS FOLLOW IN PERIODS OF CRISIS PDF (English)
Faruk Temel, Osman Utkan
KİTAPTA MARKA YERLEŞTİRME: SOKAK KEDİSİ BOB ÖRNEĞİ PDF (English)
Burçe Akcan
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE TÜKETİM BAĞLAMINDA“ÖRNEK AİLE” FİLMİNİN BİR ANALİZİ PDF (English)
Emel Poyraz, Harun Özalp


ISSN: 2149-3669