Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences

111.183 31.178

Cilt 4, Sayı 7 (2017): December

İçindekiler

Makaleler

Editörün Mesajı PDF (English)
Celalettin Aktaş
Türkiye’deki Dergilerde QR Kod Kullanım Pratiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması PDF (English)
Celalettin Aktaş, Berk Çaycı, Ayşegül Elif Çaycı
Online Labour Activism In Turkey: An Analysis Of The Web-Based Activism Capacities Of The Alternative Media And The Labour Unions PDF (English)
Fulya Şen
Kimlik Ve Bellek Ekseninde Sosyal Medya Anlatıları PDF (English)
Cemile Tokgöz
Dijital Aktivizm Platformu Change.Org’da Başarıya Ulaşmış Kampanyalara Yönelik Bir Çalışma PDF (English)
Ece Karadoğan Doruk, Ayda Akbıçak
No Time For Reading, Addicted To Scrolling: The Relationship Between Smartphone Addiction And Reading Attitudes of Turkish Youth PDF (English)
Esra Çizmeci
Medikal/Estetik Televizyon Programlarının Muhafazakâr Kadın İzleyici Alımlamasına Yönelik Bir Etnografik Çalışma PDF (English)
Gülhan Gündoğdu
Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi Filminin Mecidi Sineması Bağlamında Analizi PDF (English)
Hatice Gökçe
Yeni Medyada Troller Ve Trollük Kültürü PDF (English)
Ayşe Büşra Yılmaz, Cem Işıkdoğan


ISSN: 2149-3669