İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

9.036 5.883

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

E-ISSN NUMARASI

 
Yapılan başvurular sonucunda dergimizin e-ISSN numarası 2547-9393 olarak atanmıştır.  
Yayın tarihi: 2016-11-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 2, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

Makaleler

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) HAZIRLANAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ UMUTSUZLUK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ PDF
Mustafa KILIÇ, Birsen ŞAHAN YILMAZ
OKUL ORTAMINDA DEMOKRASİ YAŞANTILARI PDF
Yasemin ERSÖZ, Kemal DURUHAN
OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ PDF
Duygu YEŞİL, Ali KIŞ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.