İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

18.048 7.667

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (INU-EBED), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. INU-EBED, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında kurulmuştur ve yılda iki kez (Nisan, Ekim) yayınlanır. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Okuyucularımız eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, eğitim fakülteleri çalışanları, aile birlikleri, okul çalışanları ve eğitimle ilgili bütün bireylerden oluşan geniş bir kitledir. Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri vb.) çalışmalar yayınlanır.

Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri vb. gönderilebilir.

 

Yayın sıklığı politikası:

 

Dergide yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ekim) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

 

e-ISSN: 2547-9393

Web: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inujesi

E-mail: egtbilens@inonu.edu.tr, inonuegtbilens@gmail.com

 


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

E-ISSN NUMARASI

 
Yapılan başvurular sonucunda dergimizin e-ISSN numarası 2547-9393 olarak atanmıştır.  
Yayın tarihi: 2016-11-18 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 2, Sayı 4 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Ergenlerde Akran İlişkilerinin Mutluluk Düzeyine Etkisi PDF
Nihat KÖSE
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Yalnızlık Durumlarının İncelenmesi PDF
Mustafa ÖNCEL, Ahmet TEKİN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.