Flüt Tarihinde Theobald Boehm ve Flüte Getirdiği Yenilikler

Fazlı ARSLAN, Bahar SARIBOĞA
2.189 915

Öz


Geçmişi M.Ö. 50.000 yıllarına rastladığı düşünülen flüt, en eski çalgılardan biridir ve çeşitli evrimlerden geçerek gelişimini farklı bölgelerde, farklı isimlerle sürdürmüştür. Bu gelişimin en büyük mimarı ise şüphesiz flüt yapımcısı, icracısı, besteci ve müzik yazarı olan Theobald Boehm’dür. Boehm, yaşamı boyunca flütü geliştirmek için çalışmış, büyük bir azimle defalarca denemeler yapmış ve yaptığı yeniliklerle altın madalyalar kazanmış ve modern flütün günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, Boehm’ün hayatı, besteleri, icracılığı, icatları, yazarlığına kısaca değinilmiş, flüte yaptığı katkılar betimlenmiş ve Boehm’in yaptığı çalışmalar sonucunda flüt repertuarının ve icrasının nasıl bir aşamaya geldiği tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Boehm’ün ve geliştirmiş olduğu flüt sisteminin günümüz flüt müziğine ne kazandırdığını ortaya koymak, onun flüt tekniğine getirmiş olduğu yenilik ve gelişmeleri betimlemektir. Tespit edilebildiği kadarıyla Theobald Boehm hakkında yeterli sayıda Türkçe çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın Boehm hakkındaki Türkçe literatüre mütevazı bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. Tarihsel bir monografi olan bu betimsel çalışma, belgesel kaynak taraması yöntemine dayanmaktadır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.