Unusual complication of traditional herbal medicine for hemorrhoidal disease - oesophagus foreign body: Case report

Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Mehmet Fatih Ekici, Akile Zengin, Turgay Şimşek, Şükrü Aydın Düzgün
3.099 391

Öz


Tüm dünyada bitkilerle tedavi modern tıp kadar ilgi çekmektedir. Bitkisel ilaçların dikkatsiz kullanımı ciddi komplikasyonlara yol açabilir.  Hemoroid antik çağlardan  beri insanlara problem olmuştur, hastalıkları insanların yaşam kalitesini bozmuştur.  Bu yazıda 41 yaşında kadın hastada nadir görülen özefagusta yabancı cisim olgusunu, Çin tıbbında hemoroid hastalığının bitkisel tedavisinde kullanılan terminalia chebula  tohumlarının endoskopik olarak çıkartılmasını sunuyoruz.  Bu olgu ile bitkisel ilaç kullanımı sonucu  oluşan  komplikasyonların vurgulanması amaçlanmıştır. Hastalar bu durum hakkında bilgilendirilmelidir.


Anahtar kelimeler


Özefagusta yabancı cisim, bitkisel tedavi, hemoroid

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Hulme-Moir M, Bartolo D. Hemorrhoids. Gastroenterology Clinics of North America, 2001;30:183-197.

Gan, T, Liu Y. D, Wang Y, Yang J. Traditional Chinese Medicine herbs for stopping bleeding from haemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 10: CD006791. doi: 10.1002/14651858.CD006791.

Tzeng T. F, Liou S. S, Liu I. M. The selected traditional Chinese medicinal formulas for treating diabetic nephropathy: perspective of modern science. Journal of traditional and complementary medicine, 2013;3:152-158.

Bag A, Bhattacharyya S. K, Chattopadhyay R. R. The development of Terminalia chebula Retz.(Combretaceae) in clinical research. Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 2013;3:244-252.

Vastrad C, Pakkanavar R. Clinical evaluation of PIL-28, a herbal formulation in the management of hemorrhoids. Antiseptic, 2002;99: 343-344.

Azeemuddin M., Viswanatha G. L, Rafiq M., Thippeswamy AH, Baig MR, Kavya KJ, et. al . An Improved Experimental Model of Hemorrhoids in Rats: Evaluation of Antihemorrhoidal Activity of an Herbal Formulation. ISRN Pharmacol. 2014; 530931. doi: 10.1155/2014/530931.

Ram T. S, Bandari S, Narayana A. Pragmatic usage of Haritaki (terminalia chebula retz.) an Ayurvedic perspective Vis-Acis current practice. Int. J. Ayur. Pharma Research. 2013; 1: 72-82

Mosca S, Manes G, Martino R, Amitrano L, Bottino V, Bove A, et al. Endoscopic management of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract: report on a series of 414 adult patients. Endoscopy. 2001;33: 692- 696.

Brady P. Esophageal foreign bodies. Gastroenterology Clinics of North America. 1991;20: 691- 701