Yayın politikası

Odak ve kapsam

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'nde, insan ve toplum ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, vb. yazılar yayınlanmaktadır.

 

Bölüm politikaları

Jenerik

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tercüme Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Transkripsiyon

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap Değerlendirmeleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Sempozyum, Kongre Tanıtım

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Bibliyografya

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yayın Esasları

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir.  Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

Yayın sıklığı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) yılda 4 kez yayınlanan hakemli akademik uluslararası bir dergidir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

Yayın Esasları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri [ISSN: 2147-1185] (Yeni)

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (100-150 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisine aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırladığınız yazılarınızı derginin ana sayfasında bulunan Üyelik butonundan, sisteme üye olduktan sonra, makalenizi “Word” formatında (Ad Soyad belirtmeksizin) göndermeniz gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. (Detaylı ve görsel bilgi için mizanpaj sayfasındaki “dergi sayfa düzeni örneği”ne bakılmalıdır.) Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde “MLA” veya “APA” sistemi kullanılacaktır.

Yazılarda aşağıdaki ögeler bulunmalıdır:

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları ve çalıştıkları kurum belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir. Yazının başlığı sola dayalı yazılmalı, boşluklarla beraber mümkünse toplam 100 karakteri aşmamasına özen gösterilmelidir.

                    Yayın Aralıkları ve Tarihleri

Ocak-Şubat-Mart (31 Mart)

Nisan-Mayıs-Haziran (30 Haziran)

Temmuz-Ağustos-Eylül (30 Eylül)

Ekim-Kasım-Aralık (31 Aralık) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)
Kaynak Gösterim Kuralları

 KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 55.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet
, s. 73.
 
Tek Yazar

İlk Dipnot:
Halil İnalcık, 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s. 33-34.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil, 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, 2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı (2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012), s. 68.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil ve Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı, 2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık v.dğr., 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi  (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007), s. 18.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil v.dğr., 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi , İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007

Derleme
İlk Dipnot:
Halil İnalcık (ed.),  Tanzimat (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011), s. 11.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil (ed.), Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

Çeviri
İlk Dipnot:
Allan NevinsHenry Steele Commager,  ABD Tarihi (çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005), s. 11-12.
Kaynakça: 
Nevins, Allan ve 
Henry Steele CommagerABD Tarihi, çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

Neşir
İlk Dipnot:
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi (nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011), s. 15.
Kaynakça: 
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 3.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, s. 3.

Dergi içinde makale
İlk Dipnot:
İsmail Şahin, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs ”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 6.
Kaynakça: 
Şahin,İsmail, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 1-23.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Melek Fırat, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), c. I, 6. bs., s.178.
Kaynakça: 
Fırat, Melek, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, c. I, 6. bs., s. 178-193.

Çeviri Makale
İlk Dipnot:
Renato José de Oliveira, “ Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1, (2012): 168.
Kaynakça: 
Oliveira, Renato José, “Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 1, (2012): 168-173.

BİLDİRİ
İlk Dipnot:
Adem Sağır, “Sanal ile Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyoloji", Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Aralık 9-10 2010 içinde (Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2011), s. 83.

Kaynakça: 
Sağır, Adem, “Sanal İle Gerçeklik Arasında BirKayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyolojisi”, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı Aralık 9-10 2010, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, 2011, s. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
Ahmet Güç, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXVII, s. 276.
Kaynakça: 
Güç, Ahmet, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. XXVI, s. 276-280.

TEZ
İlk Dipnot:
Mustafa Yiğitoğlu, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 48-51.
Kaynakça: 
Yiğitoğlu, Mustafa, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:
Ekrem Özdemir, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek
Kaynakça:
Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek . 
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.

 Not:

  1. Literatür incelemesi türünden çalışmalarda verilecek bibliyografyalarda yazarın önce soyadı sonra adı verilmelidir.
  2. Yazar yoksa ilk sıraya eser adı yazılır.
  3. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

Genel Kısaltmalar

b.: Bin, ibn
bkz.: Bakınız
bl.: Bölüm
bs.: Baskı
c.: Cilt
çev.: Çeviren
der.: Derleyen
ed.: Editör
h.: Hicrî
haz.: Hazırlayan
hk.: Hakkında
krş.: Karşılaştırınız
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce 
m.s.: Milattan sonra
nr.: Numara
nşr.: Neşreden 
ö.: Ölümü
s.: Sayfa
s.nşr.: Sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
ts.: Tarihsiz 
v.dğr.: Ve diğerleri
vb.: Ve benzeri
vd.: Ve devamı
vr.: Varak
y.y.: Yayın yeri yok

 

Künye

Sahibi / Owner 

Mustafa Süleyman ÖZCAN

itobiadmuhasebe@gmail.com

 İletişim Adresi  / Contact

EYÜP-İSTANBUL

Web& e-mail

www.itobiad.com

www.itobiad.org

www.itobiad.net

 itobiad@itobiad.com

 ISSN:

2147-1185

 

Index & Database & Library

[itobiad] Tubitak-Ulakbim, Ulakbim DergiPark, Index Islamicus, EBSCO HOST, Modern Language Association (MLA), IPSA, ULRICH’S (Proquest), Doaj, J-Gate, DRJI, Academic Journal Database, Asos, Citefactor, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim Indeksi (TEI), AraĢtirmax, Akademik Dizin, ISAM tarafından indekslenmektedir. Ayrıca World Public Library’de yer almaktadırIndex & Database & Library