Editörler ve Kurullar

Editör Yardımcısı

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Karabük üniversitesi, Turizm Fakültesi
 2. Prof. Dr. Ahmet KAVAS, T.C. Dışişleri Bakanlığı Encemine/Çad Büyükelçiliği, Türkiye
 3. Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 4. Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tefsîr Anabilim Dalı, Türkiye
 5. Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Türk Dili ve Edebiyatı
 7. Prof. Dr. Eyüp Zengin, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 8. Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
 9. Prof. Dr. HÜSEYİN YILMAZ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 10. Prof. Dr. Kürşat DEMİRCİ, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 11. Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 12. Prof. Dr. SIDDIK KORKMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. ilhan ÖZKEÇECİ, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü, Türkiye
 14. Prof. Dr. Verda Canbey-Özgüler, Anadolu Üniversitesi İİBF., Türkiye
 15. Prof. Dr. İsmail AK, KBU Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
 16. Doç. Dr. Adem SAĞIR, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 17. Doç. Dr. Alev ERKİLET, Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
 18. Doç. Dr. Ali AYTEN, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 19. Doç. Dr. Ali Kabasakal, Sakarya University, Türkiye
 20. Doç. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 21. Doç. Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi
 22. Doç. Dr. Asife ÜNAL, Bartın Üniversitesi, İİF, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
 23. Doç. Dr. Ayfer Aydıner Boylu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 24. Doç. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN, Giresun Üniversitesi, İİBF, Türkiye
 25. Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK, Osmangazi Üniversitesi
 26. Doç.Dr. Cuma Çataloluk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
 27. Doç. Dr Dilek Temiz Dinç, Çankaya Üniversitesi, İİBF, Uluslar arası Ticaret Bölümü
 28. Doç.Dr./Assoc.Prof. Dilek SEZGIN MEMNUN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uludag University, Faculty of Education, Türkiye
 29. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Canan Karakaş, KABÜ İlahiyat Fakültesi
 30. Doç. Dr. Fahri Çakı, Balıkesir Üniversitesi, FEF, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 31. Doç. Dr. Fatih Özkafa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türkiye
 32. Doç.Dr. Mehmet Alparslan Küçük, Gazi Üniversitesi, Türkiye
 33. Doc.Dr. Meltem Ince Yenilmez, Yaşar Üniversitesi, İİBF, Ekonomi Bölümü, Türkiye
 34. Doç .Dr. Ensar ÇETİN, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
 35. Doç. Dr. Füsun KARA, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü
 36. Doç. Dr. Hakan SAMUR, Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF, SBUİ Bölümü, Türkiye
 37. Doç. Dr. İbrahim IŞITAN, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, Türkiye
 38. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 39. Doç. Dr. İsmail Şık, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 40. Doç. Dr. İlyas Söğütlü, Karabük Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Karabük, Türkiye, Türkiye
 41. Prof. Dr. LEVENT AYTEMİZ, Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Türkiye
 42. Doç. Dr. Mehmet TOPLU, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü, Türkiye
 43. Doç. Dr. Mücahit COŞKUN, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
 44. Doç. Dr. Nuri DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi,, Türkiye
 45. Doç. Dr. Ömer Oğuztürk, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
 46. Doç. Dr. Ömer BAYRAM, Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 47. Doç.Dr. Parvana BAYRAM, Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 48. Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 49. Doç. Dr. Sibel Akgün, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı, Türkiye
 50. Doç. Dr. Şehnaz Ceylan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
 51. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 52. Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE, Sakarya üniversitesi
 53. Yrd.Doç.Dr. Adem GÜNEŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana bilim Dalı, Din Eğitimi Bilim Dalı., Türkiye
 54. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan KARAKAŞ, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 55. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait SICAK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
 56. Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri ( Din Eğitimi), Türkiye
 57. Yrd. Doç. Dr. Abdulvahid Sezen, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 58. Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 59. Yrd. Doç. Dr. Aladdin GÜLTEKİN, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 60. Yrd. Doç. Dr. Ali Asker, Karabük Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 61. Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIRIM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
 62. Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Karabük Üniversitesi
 63. Yrd. Doç. Dr. Ali Korkut Uludağ, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
 64. Yrd Doç Dr. Ali YÜKSEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 65. Yrd. Doç. Dr. Anar AZİZSOY, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevkii, 78000, Merkez/Karabük., Türkiye
 66. Yrd. Doç. Dr Aydın EFE, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 67. YRD. DOÇ. DR. AYHAN AK, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Türkiye
 68. Yrd. Doç. Dr. Aylin Yonca GENÇOĞLU, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 69. Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÇELİK, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, Türkiye
 70. Yrd. Doç. Dr. Burak Herguner, Avrasya Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
 71. Yrd. Doç. Dr. Bekri BRIMOALSAMMAN, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Suriye Arap Cumhuriyeti
 72. Yrd. Doç. Dr. Can KAKIŞIM, Karabük Üniversitesi İİBF. Uluslararası İlişkiler
 73. Yrd.Doç.Dr. Can Ceylan, İstanbul Medipol Üniversitesi, İTBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 74. Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fak., Tarih Bölümü
 75. Yrd. Doç. Dr. Dilaram AKRAMOVA, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 76. Yrd.Doç.Dr. Eldar HASANOV, Sakarya Üniversitesi
 77. Yrd. Doç. Dr. Ersoy SOYDAN, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü
 78. Yrd. Doç. Dr. Engin İ. ERDEM, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
 79. Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 80. Yrd. Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU, Karabük Üniversitesi, İİBF, Türkiye
 81. Yrd. Doç. Dr. Erkan KAVAS, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
 82. Celal GÜLŞEN, Türkiye
 83. Yrd. Doç. Dr. Göknil ERBAŞ, Mersin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 84. Yrd.Doç.Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Giresun Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 85. Yrd. Doç. Dr. Gülnar KARA, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ, Türkiye
 86. Yrd. Doç. Dr Ferhat GÖKÇE, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 87. Yrd. Doç. Dr. Hammet Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 88. Y.Doç.Dr. Halit ÇİL, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 89. Yrd Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ, Karabük Üniversitesi İİBF, Türkiye
 90. Yrd. Doç. Dr. HACI YUSUF ACUNER, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Türkiye
 91. Yrd. Doç. Dr. Hakan ARSLAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi
 92. Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
 93. Yrd. Doç. Dr. Halim GÜL, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf ABD
 94. Yrd. Doç. Dr. Hamdi KIZILER, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 95. Yrd. Doç. Dr. Hamit ERDOĞAN, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
 96. Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ, Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İDKAB Bölümü DİN EĞİTİMİ, Türkiye
 97. Yrd. Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ, Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 98. Yrd.Doç.Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ, Karabük Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Türkiye
 99. Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZGÜNER KILIÇ, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
 100. Yrd.Doç.Dr. Hiroki WAKAMATSU, Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
 101. Yrd. Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Unv. İİF, İlahiyat Bölümü, Türkiye
 102. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 103. Yrd.Doç.Dr. Hikmetullah Ertaş, ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, Türkiye
 104. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BAYSA, Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak., Türkiye
 105. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye
 106. Yard. Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat fakültesi, Türkiye
 107. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emre Görgülü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İngilizce İşletme Bölümü, Türkiye
 108. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı, Türkiye
 109. Yrd. Doç.Dr. Mebrure Doğan, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 110. Yrd.Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBB, Fakültesi, Dil Bilim Bölümü, Bosna-Hersek
 111. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki DUMAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 112. Yrd Doç. Dr. Müşerref YARDIM, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 113. Yrd. Doç. Dr. Nail Karagöz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 114. Yrd.Doç.Dr. Serap TOPRAK, Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
 115. Yrd. Doç. Dr. Murat SATICI, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Felsefe Böl., Türkiye
 116. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye
 117. Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN, Çankırı Karatekin, Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 118. Yrd. Doç. Dr. Şükrü MADEN, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 119. Yard. Doç. Dr. Sevil GEMRİK, Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Türkiye
 120. Yard. Doç. Dr. Yasin Meral, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 121. Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü, Türkiye
 122. Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilen, Atatürk Üniversitesi ilahiyat fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türkiye
 123. Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gökalp, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye
 124. Yrd.Doç.Dr. Yaşar Bedirhan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta çağ Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye
 125. Yrd. Doç.Dr. Ömer Başkan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 126. Yrd. Doç. Dr Özlem GÖZÜN KAHRAMAN, Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye
 127. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 128. Yrd. Doç. Dr. Refik Turan, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
 129. Yrd. Doç.Dr. Metin KILIÇ, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ, Türkiye
 130. Yrd. Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ, Muş alparslan üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 131. Yrd.Doç.Dr. Macit BALIK, Üniversite, Türkiye
 132. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK., Türkiye
 133. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖREGEN, Karabük üniv. İlahiyat Fak., Türkiye
 134. Yrd. Doç. Dr. Numan Bahadır KAYIŞOĞLU, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 135. Yrd. Doç. Dr. Semih ÖZKAN, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
 136. Yrd. Doç. Dr. Kasım ERTAŞ, Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye
 137. Yrd. Doç. Dr. İbrahim AŞLAMACI, İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, DİKAP, Türkiye
 138. Dr. Muhammet Emin EREN, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Türkiye
 139. Yrd Doç Dr Sevde Düzgüner, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 140. Yrd. Doç. Dr. İsmail Yücedağ, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 141. Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fak.
 142. Yrd. Doç. Dr. Marziye MEMMEDLİ, Karabük Üniversitesi,İİBF,Uluslararası ilişkiler, Türkiye
 143. Yrd. Doç. Dr. MEHMET NUHOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü
 144. Yrd. Doç. Dr. Nevzat SAĞLAM, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 145. Yrd. Doç. Dr. Nusret Dede, Abant İzzet Baysal Üniveritesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 146. Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR, Bülent Ecevit üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 147. Yrd. Doç. Dr. Mohammed Ali Al Ahmad, Karabuk Universitesi İlahiyat Fakultesi, Ürdün
 148. Yrd. Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
 149. Doç. Dr. Osman ÇEPNİ, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
 150. Yrd. Doç. Dr. Pınar MEMİŞ SAĞIR, Sakarya Üniversitesi, Ferizli MYO, işletme yönetimi, Türkiye
 151. Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ, Karabük Üniversitesi, İİBF, Uluslararasi İlişkiler
 152. Yrd. Doç. Dr. Rabiye ÇETİN, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 153. Yrd. Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN, karabük üniversitesi ilahiyat fakültesi, Türkiye
 154. Yrd. Doç. Dr. TAŞKIN DENİZ, Karabük Üniversitesi, Edebyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye
 155. Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZKAN ALTINÖZ, Karabük Üniversitesi, F.T.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 156. Yrd. Doç. Dr. M. Nur PAKDEMİRLİ, Celal Bayar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 157. Yrd. Doç. Dr. Şir Muhammed DUALI, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 158. Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü, Türkiye
 159. Yrd. Doç. Dr. Serap TOPRAK, Bitlis Eren Üniversitesi, IIBF, Uluslararası ilişkiler Bölümü, Türkiye
 160. Yrd. Doç. Dr. Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Karabük Üniversitesi, Türkiye
 161. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 162. Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
 163. Yrd. Doç. Dr. Cengiz POYRAZ, İstanbul Üniversitesi HAYEF Eğitim Bilimleri, Türkiye
 164. Yrd. Doç. Dr. Osman ERCİYAS, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kıbrıs
 165. Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye
 166. Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL, Balıkesir Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 167. Yrd. Doç. Dr. Latif Pınar, Karabük Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 168. Yrd. Doç. Dr Yasin YILMAZ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye
 169. Yrd. Doç. Dr. M. Sami ÇÖLLÜOĞLU, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 170. Yrd. Doç. Dr. SIRMA OYA TEKVAR, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
 171. Yrd. Doç. Dr. İlyas CANİKLİ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 172. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 173. YRD.DOÇ.DR. GİZEM SAYGILI, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM BÖL., Türkiye
 174. Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi ABD., Türkiye
 175. Yrd. Doç. Dr. Sanem YAMAK ATEŞ, Karabük Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
 176. Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bulut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 177. Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk HABERGETİREN, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD, Türkiye
 178. Yardımcı Doçent Dr. Ali Ramazan BENLİ, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.D, Türkiye
 179. Yrd. Doç. Dr. ismail ŞAHİN, Karabük Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler
 180. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU, Karabük Üniversitesi, Türkiye
 181. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İMAMOĞLU, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 182. Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK, Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 183. Yrd. Doç. Dr. Yakup KOÇYİĞİT, Karabük Üniversitei İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 184. Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖSEN, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 185. Yrd. Doç. Dr. Recep DEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 186. Yrd. Doç. Dr. ismail BİLGİLİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku, Türkiye
 187. Yrd. Doç. Dr. Murat SULA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Bölümü
 188. Yrd. Doç. Dr. Yunus KAPLAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 189. Yrd. Doç. Dr. Rıza KORKMAZGÖZ, Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak., Türkiye
 190. Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kalkır, Erciyes Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi, Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye
 191. Yrd. Doç. Dr. Özlem AVCI AKSOY, UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 192. Yrd. Doç. Dr. Y. Sinan Zavalsız, Karabuk Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyoloji Bol.
 193. Yrd. Doç. Dr. Nihat DURAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 194. Yrd. Doç. Dr. Veysel ÇAKMAK, Aksaray Üniversitesi, Türkiye
 195. Yrd. Doç. Dr Ziynet Bahadır, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 196. Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan Mavil, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 197. Yrd. Doç. Dr. Zülal ÖNER, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
 198. Dr. Ayşe GÜÇ IŞIK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 199. Dr. Gülçin TANRIBUYURDU, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 200. Öğr. Gör. Dr. Umut Can ÖZTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta M.Y.O. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
 201. Dr Ömer Faruk ARAZ, MEB, Türkiye
 202. Dr. Anastasiia ZHERDİEVA, middle east technical university, Türkiye
 203. Yrd. Doç. Dr. Nihan Aytekin, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
 204. Yabancı Uzman Dr. Tsuyoshi Sugiyama, Ankara Üniversitesi, DTCF, Japon Dili ve Edebiyatı ABD., Türkiye
 205. Assist Prof. Muhammad Radwan AL CHAHROUR, Karabuk University, Theology Faculty, Suriye Arap Cumhuriyeti


Index & Database & Library