Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

 NOT: Makale Örnek Formatı İçin MİZANPAJ Bölümünü Tıklayınız. Ayrıca Örnek Makale Şablonu indirmek için Tıklayınız

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Kaynak Gösterim Kuralları

 KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 55.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, s. 73.
 

Tek Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s. 33-34.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil, 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, 2. bs., İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık, Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı (2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012), s. 68.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil ve Selim Aslantaş, Bülent Arı, Adalet Kitabı, 2. bs., İstanbul: Kadim Yayınları, 2012.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Halil İnalcık v.dğr., 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi  (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007), s. 18.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil v.dğr., 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi , İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007

Derleme
İlk Dipnot:
Halil İnalcık (ed.),  Tanzimat (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011), s. 11.
Kaynakça: 
İnalcık, Halil (ed.), Tanzimat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.

Çeviri
İlk Dipnot:
Allan NevinsHenry Steele Commager,  ABD Tarihi (çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005), s. 11-12.
Kaynakça: 
Nevins, Allan ve 
Henry Steele CommagerABD Tarihi, çev. Halil İnalcık, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

Neşir
İlk Dipnot:
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi (nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011), s. 15.
Kaynakça: 
Derviş Ahmet Aşıki,  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, nşr. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, s. 3.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, s. 3.

Dergi içinde makale
İlk Dipnot:
İsmail Şahin, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs ”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 6.
Kaynakça: 
Şahin,İsmail, “Abdülhamid Dönemi Kıbrıs”, Düşünen Siyaset Dergisi 27, (2010): 1-23.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Melek Fırat, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), c. I, 6. bs., s.178.
Kaynakça: 
Fırat, Melek, “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (ed.) Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, c. I, 6. bs., s. 178-193.

Çeviri Makale
İlk Dipnot:
Renato José de Oliveira, “ Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1, (2012): 168.
Kaynakça: 
Oliveira, Renato José, “Platon’un Eğitim Felsefesi”, çev. İrfan Görkaş, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 1, (2012): 168-173.

BİLDİRİ
İlk Dipnot:
Adem Sağır, “Sanal ile Gerçeklik Arasında Bir Kayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyoloji", Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Aralık 9-10 2010 içinde (Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2011), s. 83.

Kaynakça: 
Sağır, Adem, “Sanal İle Gerçeklik Arasında BirKayboluş: Modern Zamanlarda Çocukluğun Sosyolojisi”, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı Aralık 9-10 2010, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Merkezi Yayınları, 2011, s. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
Ahmet Güç, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXVII, s. 276.
Kaynakça: 
Güç, Ahmet, “Mabed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. XXVI, s. 276-280.

TEZ
İlk Dipnot:
Mustafa Yiğitoğlu, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 48-51.
Kaynakça: 
Yiğitoğlu, Mustafa, “Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman Hıristiyan İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:
Ekrem Özdemir, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek
Kaynakça:
Özdemir, Ekrem, “İsmet Özel’e İhanet Etmek”, Mağara Dergisi, erişim tarihi 27.03.2012,, http://www.magaradergisi.com/edebiyat/225-ismet-ozele-ihanet-etmek . 
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.

 Not:

  1. Literatür incelemesi türünden çalışmalarda verilecek bibliyografyalarda yazarın önce soyadı sonra adı verilmelidir.
  2. Yazar yoksa ilk sıraya eser adı yazılır.
  3. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

Genel Kısaltmalar

 

b.: Bin, ibn
bkz.: Bakınız
bl.: Bölüm
bs.: Baskı
c.: Cilt
çev.: Çeviren
der.: Derleyen
ed.: Editör
h.: Hicrî
haz.: Hazırlayan
hk.: Hakkında
krş.: Karşılaştırınız
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce 
m.s.: Milattan sonra
nr.: Numara
nşr.: Neşreden 
ö.: Ölümü
s.: Sayfa
s.nşr.: Sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
ts.: Tarihsiz 
v.dğr.: Ve diğerleri
vb.: Ve benzeri
vd.: Ve devamı
vr.: Varak
y.y.: Yayın yeri yok

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin İtobiad sitesinde belirtilmiş itobiad Şablon'u içerisine Mizanpaj'da belirtilen usüllere göre düzenlenmiştir.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


Index & Database & Library