Avrasya İncelemeleri Dergisi

149.738 92.377Dergimiz Dergi Park sistemine taşınmıştır, yeni web sayfasına ulaşmak için:

http://dergipark.gov.tr/iuavid

 

For the AVİDs' new website, please visit: 

http://dergipark.gov.tr/iuavid


Cilt 4, Sayı 1 (2015): Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

İçindekiler

Kapak, Jenerik, İçindekiler

Kapak-Jenerik-İçindekiler PDF
 

Makaleler

Delhi Türk Sultanlarının Telingana Seferleri PDF
S. Haluk KORTEL
Doğu Akdeniz’de İngiliz Ticareti: İskenderun-Londra Hattında İngiliz Ticaret Filosu (1704-1706) PDF
M. Sait Türkhan
Türkiye ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri PDF
Eyüp Zengin
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tartışmacı Metinlerin Kullanımı PDF
Muhammet Karabayır, Habib Derzinevesi
Şeyh Şamil ve Aile Fertlerinin Knez A. İ. Baryatinskiy’e Yazdıkları Bazı Mektuplar PDF
Şahin Doğan

Kitabiyat

Gottfried Hagen, Bir Osmanlı Coğrafyacısı İş Başında, Kâtib Çelebi'nin Cihannümâ'sı ve Düşünce Dünyası PDF
Ahmet Üstüner


ISSN: 2147-7469