Cilt 2, Sayı 1 (2013)

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

İçindekiler

Kapak, Jenerik, İçindekiler

Jenerik ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

WAR AND PEACE: RUSSIA, TURKEY, AND THE DOMESTIC DIMENSION OF CONFLICT PERPETUATION, CESSATION, AND RESOLUTION IN THE CAUCASUS PDF
James W. WARHOLA, Egemen B. BEZCİ
PRAGMATIC FRIENDSHIP IN THE UK-TURKEY RELATIONS PDF
Alexandra KONONOVA, Alexander Alekseyevich KORNİLOV
BORU HATTI PROJELERİNİN HAZAR HAVZASI JEOPOLİTİK VE JEOEKONOMİSİNDEKİ ROLÜ PDF
Faysal KÖTEN
RUSSIA'S CENTRAL ASIA POLICY UNDER BORIS YELTSIN PDF
Mehmet Zeki GÜNAY
THE MAKING OF SOVIET MIDDLE EAST POLICY VIS-À-VIS THE ARAB-ISRAELI CONFLICT BETWEEN JUNE AND OCTOBER WARS (1967-1973) PDF
Muharrem ERENLER
BÜYÜK DEVLETLERİN KAFKASYA'DAKİ ERMENİ SİYASETİ (Kafkasya'daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi 1910-1920) PDF
Beşir MUSTAFAYEV
“DÜZENLEME OKULU”NUN PERSPEKTİFİNDEN “ÇİN'İN EKONOMİ-POLİTİĞİNE” VE “KÜLTÜREL YAPISI”NA BAKMAK PDF
Gökhan GÖKGÖZ
AZERBAIJAN REPUBLIC ON THE WAY OF REALIZATION TRACECA PROJECT: PERSPECTIVES AND ITS BENEFITS PDF
Hakim İSAKOV
RUSYA FEDERASYONU'NDA DİN EĞİTİMİ MESELESİ PDF
Şir Muhammed DUALI
BATI SORUNU ÇERÇEVESİNDE DOSTOYEVSKİ'DE TÜRK VE DOĞU ALGISI PDF
Onur Güneş AYAS
POLONYALI HOTEL LAMBERT VE BÜYÜK SIRBİSTAN “NAÄŒERTANIJE” PLANI (1840-1844) PDF
Hakan DEMİR
TÜRKİYE COĞRAFYASINA KATKIDA BULUNAN YABANCI BİLİM ADAMLARI: E. OBST, TH. LEFEBVRE VE E. CHAPUT PDF
Mehmet Akif CEYLAN
1878–1912 YILLARI ARASINDA MANASTIR VİLAYETİ'NDE OKULLAŞMA VE OKULLAŞMANIN MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Uğur ÖZCAN


ISSN: 2147-7469