İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

3.146.088 2.420.855

İÜHFM Hakemli Bir Yayındır.

DERGİNİN BÜTÜN ARŞİVLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 


Cilt 74, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Kamu Hukuku

BÜTÇE HUKUKUNDA BİR TARTIŞMA: SAYIŞTAY'IN PERFORMANS DENETİMLERİ YERİNDELİK DENETİMİ SAYILIR MI? = (A DISCUSSION IN BUDGET LAW: MAY PERFORMANCE AUDITS EXERCISED BY COURT OF ACCOUNTS BE EVALUATED AS REVIEW OF EXPEDIENCY) PDF
Müzeyyen Eroğlu Durkal, Akbey Ferhat
FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY: TARİHSEL HUKUK OKULU GELENEĞİ PDF
Kasım Akbaş
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA HUKUKUN GENEL İLKELERİ PDF
Ahmet Burak Bilgin
ALMANYA’DA HUKUKÇULARIN ZİHNİYETİ, HUKUKUN TEMEL BİLİMLERİ VE HUKUK TARİHÇİLİĞİ PROF. EM. DR. DR. H.C. MULT. MİCHAEL STOLLEİS İLE SÖYLEŞİ PDF
Muhammed İkbal İmamoğlu
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İSTİNAF KANUN YOLUNA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER PDF
Seydi Kaymaz
FEMİNİST PERSPEKTİFTEN HUKUK PDF
Ülker Yükselbaba
POSTMODERNİZM VE HUKUK PDF
Ülker Yükselbaba

Özel Hukuk

ELEKTRONİK TEBLİGAT PDF
Ayşe Ece Acar
4046 SAYILI “ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN”UN 20 A MADDESİNİN TÜRK TİCARET KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA “ÖZEL KURAL” SAYILIP SAYILMACAĞI SORUNU PDF
Nejat Aday
GEÇ ORTAYA ÇIKAN BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ TALEPLERİNDE UYGULANACAK ZAMANAŞIMININ YENİ EĞİLİMLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ayça Akkayan Yıldırım
TEBLİĞ YOKLUĞU PDF
Derya Belgin Güneş
KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİNİN 04.11.2015 TARİHLİ KARARINA İLİŞKİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER PDF
Bilgehan Çetiner
YOKSULLUK NAFAKASI PDF
Burçak Çitak
TEBLİGAT KANUNU EK MADDE 1’E GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT PDF
Akif Genç
VERGİ ÖDEVLİSİNİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA BAŞVURUSU PDF
Gamze Gümüşkaya
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGATA İLİŞKİN DÜZENLEMELER PDF
Alper Tunga Küçük
SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI PDF
M. Tolga Özer
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE TEBLİGAT PDF
Vildan Peksöz
5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR PDF
Kamuran Reçber, Zeynep Özgenç
TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MERCİLER PDF
Fatih Tahiroğlu
TÜRK BOĞAZLARI’NDAN GEÇİŞ YAPAN YABANCI TİCARET GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ SORUNU (THE ISSUE OF THE CAUTIONARY ATTACHMENT OF FOREIGN FLAGGED MERCHANT SHIPS PASSAGE THROUGH THE TURKISH STRAITS) PDF
Fevzi Topsoy
BANKACILIK FAALİYETLERİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI ALINAN ÜCRET VE MASRAFLAR İLE BUNLARIN İADESİ (IN TERMS OF CONSUMER PROTECTION IN BANKING ACTIVITIES, DEMANDED UNFAIR FEES AND COSTS ALSO REPAYMENT OF THEM) PDF
Alper Uyumaz, İdris Akdağ
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASINA VE BU RIZANIN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 603. MADDESİ GEREĞİNCE GERÇEK KİŞİLERİN TARAF OLDUĞU KİŞİSEL GÜVENCE VERİLMESİNE İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELERDE DE BULUNMASINA DAİR TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMENİN DEĞERLE PDF
Türker Yalçınduran

Çeviri

HAYALİ RIZA: ULUSARARARASI HUKUK KURAMINDA DEMOKRATİK LİBERALİZM PDF
Gerry J Simpson, Çev. Berrak B. Dilaver
M.S. v. İSVEÇ DAVASI HÜKÜM STRAZBURG 27 Ağustos 1997 (74/1996/693/885) PDF
Çev. Seyit Rasim Doru

Kapak, Jenerik, İçindekiler

. PDF
. .


ISSN: 1303-4375