İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

234.541 98.726

Cilt 15, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

MAKALELER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA MÜLKİYET HAKKI VE KAZANILMIŞ HAK ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER PDF
Tekin AKILLIOĞLU
ÖRF VE ADET KURALLARI İLE İDARİ TEAMÜLLERİN İDARE HUKUKUNDAKİ YERİ PDF
Melikşah YASİN
6352 SAYI VE 02.07.2012 TARİHLİ KANUN İLE İDARİ YARGILAMA USÛL KANUNU'NDA YAPILAN YENİLİKLERE DAİR BİR İNCELEME PDF
Bahadır APAYDIN
KAMU DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KURUMUNUN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI VE YARGIYLA İLİŞKİSİ HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA TASLAĞI PDF
Selami DEMİRKOL
BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜNÜN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Halit UYANIK

KARAR İNCELEMESİ

YARGILAMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN MAKUL SÜRENİN AŞILMASINA SEBEP HUSUSLARDAN; TEBLİGAT SORUNU VAKALARI : Görevli Makam ve Yetkililer (P.T.T., Muhtarlık ve Mahkeme Personeli)'den Kaynaklı Gecikmeler PDF
Selami DEMİRKOL
KARAR İNCELEMESİ İMAR PLANLARINDA UMUMİ HİZMETE AYRILAN TAŞINMAZLARIN UZUN SÜRE KAMULAŞTIRILMAMASI SORUNU PDF
Fatma AYHAN

ÇEVİRİ

19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İDARE HUKUKUNUN DÖNÜŞÜMLERİ PDF
Sabinoen CASSESE, Eren KALANYUVA

ONAR-SARICA-DURAN HUKUK DEVLETİ GÜNÜ

ONAR-SARICA-DURAN HUKUK DEVLETİ GÜNÜ : 5 Mart 2012 PDF
Aydın GÜLAN, İl Han ÖZAY, Ali Yaşar YURDABAK, Tekin AKILLIOĞLU, Selami DEMİRKOL, Turgut TAN, Tayfun Aktaş


ISSN: 1303-8818