YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

97.870 114.892

Sayı 80 (2016): İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi


Kapak sayfası


ISSN: 1302-4221