YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

141.572 132.285

Cilt 28, Sayı 83 (2017): YÖNETİM DERGİSİ 83. SAYI

İçindekiler

Makaleler

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDER ÜYE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA AİLE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Birsen YENER AYDIN
Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü PDF
Bahar YAŞİN, Erdem ÖZKAN, Sevi BALOĞLU
ÜNİVERSİTELERDE ALGILANAN LİDERLİK, VİZYON VE ÖRGÜT YAPISININ İNOVASYON YÖNETİMİNE ETKİSİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Mehmet Murat TUNÇBİLEK, Semra BAYRAKÇI
DETERMINING THE IMPACT ON THE PERCEPTION OF BRAND EQUITY ON CUSTOMER EXPERIENCE AND ETHNOCENTRIC TENDENCIES OF A PILOT STUDY PDF (English)
Serhat DAĞLI, Sema KURTULUŞ
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Emre Selçuk SARI, Emir OTLUOĞLU, Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ


ISSN: 1302-4221