YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

105.807 118.054

Sayı 81 (2016): YÖNETİM DERGİSİ ARALIK 2016, SAYI:81

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KORİDORU POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ PDF
Haydar Anıl Küçükgöde
GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞINDA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Güler Aras, Nuray Tezcan, Özlem Kutlu Furtuna
ENTROPİ OPTİMİZASYONU YÖNTEMİYLE PORTFÖY SEÇİMİ Başlıksız PDF
Mehmet Hakan Özdemir
BİREY-ÖRGÜT UYUMU VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN İLE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA BURSA’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA* PDF
Eren Besen, Hakkı Aktaş
GRUP 1, GRUP 2 ve GRUP 3 ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV YAPAN KADIN ÜYELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Başlıksız PDF
Gökçe Topçu, Cem Cüneyt Arslantaş
BELEDİYE İŞLETMELERİNİN KAMUOYUNA SUNDUĞU FİNANSAL BİLGİLERİN KAPSAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Kerem Sarıoğlu


ISSN: 1302-4221